Nedsmutsad fram(nu)tid

Först några tips på dokumentärer för att komma in i rätt feeling och förstå allvaret ifall man inte orkar läsa:

A Plastic Ocean – https://www.netflix.com/se/title/80164032

Det stora konsumentbedrägeriet (Avsnittet som heter ”Återvinningsbluff” – https://www.netflix.com/se/title/81002391

Inside the Garbage of the World – https://www.imdb.com/title/tt5772992/

I i en forskarstudie publicerad i juni 2019 står följande att läsa:
– ”I genomsnitt går 8,8 miljoner ton plast ut i havet varje år. Det maximala beloppet kan vara närmare 14 miljoner ton – ungefär vikten på 2 miljoner elefanter.
Plastavfall registrerades först vid ytan av Atlanten och Stilla havet i början av 1970-talet, och har sedan dess dokumenterats i nästan alla typer av marina miljöer och har hittats i arter som sträcker sig över alla nivåer av marina näringskedjan. Med tanke på den fortsatta, och nu accelererande, storskaliga produktionen,men även användningsförfarandet och misskötta sophanteringen/återvinningen av plast sedan dess är marinplastföroreningar nu en betydande miljöutmaning som sträcker sig över nästan alla ekosystemtyper och alla nivåer av marina näringskedjan.”

Och för att ge det en mer förståelig bild av vilka offren för plastnedskräpningen är, så tar vi lite ifrån en artikel: ”I många områden i världen äter fåglar oavsiktligt plast som flyter i vattnet och misstar det för mat, och många gånger leder detta intag till döden och till och med deras ungars död. En rapport från forskare som studerade maginnehållet i Laysan Albatross kycklingar på Midway Atoll i Stilla havet avslöjade störande resultat: Fyrtio procent (!) av Laysan Albatross kycklingar dör innan de flydde. Obduktioner av albatrossungars magar fann dem fyllda med plastavfall.”

undefinedcopyright: Chris Jordan

När det gäller vägen från mikroplast till människa:

”Zooplankton, de mikroskopiska havsorganismerna längst ner i livsmedelskedjan, äts av alla typer av fisk. Fisken intar små bitar av plast på grund av deras kontinuerliga upptag av vatten. Mikroplast kommer in i nästa nivå i livsmedelskedjan när andra djur äter fisk förorenade med mikroplast. Så småningom rör sig mikroplast hela vägen upp till toppen av livsmedelskedjan. och så småningom till människor. Medan deras påverkan på människors hälsa för närvarande diskuteras, har stora volymer mikroplastik hos råttor visat sig orsaka cancer.”

undefinedBilden kommer ifrån artikeln i länken här nedanför.

https://www.foodsafetymagazine.com/magazine-archive1/december-2018january-2019/microplastic-contamination-of-the-food-supply-chain/

Hur ser det framöver? Inte så bra med tanke på att den plast som inte brutits ned till mikroplast, kommer att brytas ned med tidens tand och fortsätta haverera ekosystemen och successivt bryta ned ekosystemtjänsterna som bland annat är att producera syre, och förse ca 1 miljard människor med mat. Och så här står det läsa i en annan artikel: ”Ultrabillig skiffergas från den decennier långa amerikanska frackingboomen fortsatte att driva en kraftig ökning av miljarder dollar investeringar i nya oljeraffinaderier som skiljer etan från gas för att producera etylen, byggstenen för mest plast. Sedan 2010 har den petrokemiska industrin investerat cirka 200 miljarder dollar och med 100 miljarder dollar mer planerat att tillbringas förväntas plastproduktionen växa 40% fram till 2030.”

Och när det gäller luften är det inte bättre, för enligt WHO så dör uppskattningsvis sju miljoner människor över hela världen varje år utav luftföroreningar. WHO: s data visar dessutom att 9 av 10 personer andas luft som innehåller höga nivåer av föroreningar.

Land då? Så här sade en expert, Mark Kibblewhite i en intervju:

”Två metaller är särskilt viktiga i detta sammanhang: kadmium och koppar. Kadmium är en förorening i fosfatgödselmedel och det finns alltid en del ytterligare kadmium i jord där dessa används. Beloppen kan vara mycket små men de är kumulativa. Eftersom kadmium är en karcinogen, måste vi övervaka denna ansamling noggrant. Mycket arbete har gjorts och gjorts för att kvantifiera detta problem och undersöka hur man kan minska kadmium i gödselmedel. Koppar finns i områden som har vingårdar och där metallen historiskt användes som ett svampdämpande medel. Denna koppar har tyvärr samlats i jord. När dessa och andra metaller har tillsatts marken förblir de där och det finns få realistiska möjligheter att ta bort dem.

Bekämpningsmedel är ett annat problem kopplat till jordbruket. Vi vet till exempel att persistenta organiska bekämpningsmedel (typ DDT), som länge har varit förbjudna, fortfarande finns i jordar i hela Europa. Med nuvarande bekämpningsmedel har fokuset på deras påverkan på myllans biologi/ekosystem varit ganska begränsat. De kan skapa problem som vi inte har märkt ännu. Dessutom är vår reglering av jordbrukskemikaliernas påverkan på marken enligt min mening ganska svag. Vi måste tänka globalt och inse att särskilt våra luftburna utsläpp kan förorena marker mycket långt borta och påverka jordens biologiska mångfald. Därför har vi ett ansvar att se till att dessa utsläpp minimeras. Även i de polära regionerna och andra mycket avlägsna områden hittar vi föroreningar som helt och hållet är av mänskligt ursprung.”

Så, i en länk nedan ifrån IEA så säger dem såhär: ”Ökningen i efterfrågan på petrokemiska produkter innebär att petrokemiska produkter står för över en tredjedel av tillväxten i oljebehov till 2030, och nästan hälften till 2050, före lastbilar, luftfart och sjöfart. Petrokemikalier kommer också att konsumera ytterligare 56 miljarder kubikmeter naturgas fram till 2030, vilket motsvarar ungefär hälften av Kanadas totala gasförbrukning idag.”

Så varken luften vi andas, vattnet vi dricker, jorden vi får våran mat ifrån, inget är rent och oförstört längre, och våran civilisation förstör allt i sin väg för evig tillväxt till kostnad på allt levandes välmående, och ironiskt nog kommer detta att bli vårat fall. Som jag skrev i ett annat inlägg angående Limits of Growth och deras väl stämmande datormodell för när civilisationen faller, så är pollution (förorening) en viktig faktor.

undefined

Skrämmande överensstämmande, eller bara en slump ?

Länkar för att fördjupa sig i ämnet: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/706956/foresight-future-of-the-sea-report.pdf

http://awsassets.panda.org/downloads/a4_plastics_reg_low.pdf

https://www.iea.org/reports/the-future-of-petrochemicals#plastics-pollution-in-oceans-policy-recommendations

https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/02/year-plastic-pollution-clean-beaches-seas

https://www.bird-rescue.org/our-work/research-and-education/how-plastics-affect-birds.aspx

Publicerad av Thelastvalkyria

Är i 30års åldern och har gått ifrån att vara en högerorienterad kapitalistisk karriärhungrande tekniknörd och köttätare utan tanke på ändligheten, vårt beroende av billig energi och den hägrande (pågående?) kollapsen till att bli vegan och minimalist i sinnet med målet att bli månskensbonde, som känner vämjelse inför samhället av idag och dess konsumtionskultur.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: