Klimatkris&Ekonomisk tillväxt

Eftersom vi var inne på ämnet igår så är det logiskt att vi fortsätter vidareutveckla det även idag. När man läser olika publikationer från forskare och policydokument ifrån tankesmedjor,regeringar och NGO´s, så utgår merparten ifrån att vi ska fortsätta jaga evig tillväxt men på ett ”grönt” hållbart sätt som inte medför rovdrift på planetens redan överansträngda resurser och även att det inte medverkar till fortsatt förlust utav biodiversiteten. Vilket då föranleder oss till frågeställningen – är det ens möjligt?

Det enkla svaret är ett rungande nej, men det håller inte att bara säga nej, för det föranleder inte till en förändring hos konsumenterna eller till att hela civilisationen av idag börjar med nedskalning.

Fokuset ligger oftast på Co2-utsläpp och koldioxidbaserade skattelösningar för att stävja planetens accelererande uppvärmning med allt vad det föranleder, men bara för att vi slutar med farliga utsläpp utav växthusgaser så innebär inte det per automatik att vi bedriver en hållbar konsumtion/produktion. Utan snarare tvärtom, med en ökande befolkning, som blir allt rikare så medför det per automatik högre krav på levnadsstandard ur ett materiellt perspektiv, men även vilken typ av matkultur som följer med den resan från fattig till medelklass.

För att man ska förstå att detta inte är mitt egna raljerande ur tomma intet så kommer här utdrag ifrån en rapport utav FAO/OECD:

”Tillväxten i köttkonsumtion förväntas öka, särskilt i Asien, under utsiktsperioden 2019-2028, även om tillväxttakten i allmänhet förväntas bli lägre än under det senaste decenniet. Under prognosperioden beräknas den globala köttförbrukningen per capita öka 0,4 kg jämfört med basperioden.

Tillväxten kommer från en kombination av inkomst och befolkningstillväxt, särskilt i länder i Asien och Latinamerika med stora medelklasser. Eftersom både befolkningsnivån och tillväxten i utvecklingsregioner är högre, förväntas den totala tillväxten i köttförbrukningsvolymen vara ungefär fyra gånger den i utvecklade länder. Ökningen i konsumtion per capita förväntas dock förbli liten, särskilt i regioner där inkomsttillväxten sker från en liten bas. Detta är tydligt i Afrika, där den totala konsumtionstillväxten är snabbare än någon annan region trots begränsade ökningar per capita. Importen av kött förväntas också öka snabbast i Afrika, medan volymmässigt hälften av den globala ytterligare ökningen av köttimport drivs utav Asien, där stark konsumtionstillväxt härrör från en kombination av befolkningstillväxt och ökad konsumtion per capita på grund av stigande inkomster.

Världsmjölkproduktionen förväntas växa med 1,7% per år (till 981 Mt år 2028) under det kommande decenniet, snabbare än de flesta andra viktiga jordbruksprodukter. I motsats till föregående årtionde är den beräknade tillväxten av ko-besättningar (1,2% per år.) högre än den beräknade genomsnittliga avkastningstillväxten på skördar (0,4%), eftersom kobesättningarna beräknas växa snabbare i länder med låg skördavkastning. Det förväntas att Indien och Pakistan, viktiga mjölkproducenter, kommer att bidra med mer än hälften av tillväxten i mjölkproduktionen under de kommande tio åren och att stå för mer än 30% av världens produktion 2028.”

Texten ovan kommer ifrån: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/agr_outlook-2019-en/index.html?itemId=/content/publication/agr_outlook-2019-en&_csp_=4afab97664e9d04bf156440570ccafad&itemIGO=oecd&itemContentType=book

Läser man vad FAO säger angående befolkningsökning och matproduktionen så säger de följande:

”Den globala efterfrågan på mat förväntas fördubblas fram till 2050. FN uppskattar att världsbefolkningen förväntas öka från 7,6 miljarder idag och nå 8,6 miljarder år 2030, 9,8 miljarder år 2050 och passerar 11,2 miljarder år 2100. Jordbrukssystem i hela världen kommer att behöva producera mer mat för att föda denna växande befolkning.

Samtidigt är boskapsdjur ansvariga för mer utsläpp av växthusgaser än de flesta andra livsmedelskällor. I mejeriproduktionen är utsläppen resultatet av olika komplexa biologiska processer:

Till exempel metan från invärtes jäsning där metan produceras som en biprodukt av matsmältningsprocessen. Ytterligare utsläpp av metan och kväveoxid uppstår under hela hanteringsprocessen med gödsel från boskap: i betesmarker och i byggnader,
under lagring och vid spridning av gödsel. De är resultatet av fysiska, kemiska och biologiska processer som varierar i tid och rum beroende på omgivningsförhållandena (t.ex. temperatur, vind), omgivningar (t.ex. jord, typ av byggnad) och boskapens egenskaper (t.ex. fysiologiskt stadium) och jordbrukspraxis. Andra utsläpp inkluderar koldioxid till stor del förknippad med energianvändning, produktion och transport av insatsvaror och markanvändning och ändring av markanvändning.”

Texten ovan kommer ifrån: http://www.fao.org/3/CA2929EN/ca2929en.pdf

Sedan har vi följande ifrån en annan rapport:

”Biodiversitet för livsmedel och jordbruk är nödvändigt för livsmedelssäkerhet, hållbar utveckling och leveransen av många viktiga ekosystemtjänster. Biodiversitet gör så att livsmedelsproduktion och tillhörande försörjningar är mera motståndskraftigt mot chocker och stress, inklusive effekterna av klimatförändringar. Det är en nyckelresurs i ansträngningarna för att öka livsmedelsproduktionen och samtidigt begränsa negativa effekter på miljön. Det ger flera bidrag till många människors försörjning, ofta minskar det behovet för livsmedels- och jordbruksproducenter att förlita sig på kostsamma eller miljömässigt skadliga externa resurser.

Många viktiga komponenter i biologisk mångfald för livsmedel och jordbruk är genetiska, arter och ekosystemnivåerna är i nedgång. Bevis tyder på att andelen boskapsraser
i risk för utrotning ökar, och att för vissa grödor, och i vissa områden, växtdiversiteten
i jordbrukarnas fält minskar och hoten mot biologisk mångfald ökar. Nästan en tredjedel av fiskbestånden överfiskas och en tredjedel av de bedömda sötvattensfiskarterna beaktas vara hotade. Länder rapporterar att många arter som bidrar till viktiga ekosystemtjänster, inklusive pollinatörer, naturliga fiender för skadedjur,markorganismer och vilda livsmedel är i nedgång som en följd av förstörelse och nedbrytning av livsmiljöer, överutnyttjande,föroreningar och andra hot. Viktiga ekosystem som levererar många tjänster som är viktiga för livsmedel och jordbruk, inklusive leverans av sötvatten, skydd mot faror och tillhandahållande av livsmiljöer för arter som fisk och pollinatörer minskar snabbt.”

Texten ovan kommer ifrån: http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf

undefinedBilden kommer från: https://www.britannica.com/science/biodiversity-loss

Den som läst tidigare inlägg vet att fossila bränslen såsom olja och naturgas ökar, plastförbrukningen ökar, biodiversiteten minskar drastiskt, vattenstressen är akut, och inte kommer mejeri&kött-industrin att minska heller, utan tvärtom så ska den öka framöver i takt med befolkningsökningen, fisken minskar och på många ställen är den överexploaterad, pollinatörer minskar, och samtidigt har vi klimatkrisen här.

För att inte nämna att hösten 2019 kom det forskarrapporter angående att vi går emot en kris utav fosfor:

”Fosfor är en livsviktig resurs för världens livsmedelsproduktion. Ändå styr inga internationella institutioner jordens begränsade resurser. Ett internationellt team med 40 fosforexperter uttrycker nu sin oro och uppmanar till handling.”

Länk: https://phys.org/news/2019-09-global-phosphorus-crisis.html

Är det någon som fortfarande tror på att det går att kombinera ökad resursanvändning/exploatering och ökad befolkning med hunger efter välstånd utan att vi faller som civilisation?

Ytterligare länkar till info angående animalisk matproduktion och påverkan på ekosystemen och miljön, och våra begränsade resurser:

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/were-gobbling-earths-resources-unsustainable-rate

https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.9b03519

http://www.fao.org/news/story/en/item/1180463/icode/

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-food-challenges-sep2019_en.pdf

https://biodiversity.foundation/en/un-growing-threat-to-food-from-decline-in-biodiversity/?fbclid=IwAR2GELf_5lUILz6ighMOXR-rcB_lRcWre1hPrWSlbxyI1YbkcHRHKzi6I1I

Publicerad av Thelastvalkyria

Är i 30års åldern och har gått ifrån att vara en högerorienterad kapitalistisk karriärhungrande tekniknörd och köttätare utan tanke på ändligheten, vårt beroende av billig energi och den hägrande (pågående?) kollapsen till att bli vegan och minimalist i sinnet med målet att bli månskensbonde, som känner vämjelse inför samhället av idag och dess konsumtionskultur.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: