Havets invånare

Man kan rent generellt sett säga att statusen för fisken och övriga marina djur inte är lysande, och beroende på källa så är en till två tredjedelar utav världens fiskebestånd fiskade till sin maxnivå eller till och med över den gränsen vilket gör att vi plockar ut mer än vad ekosystemen klarar av att förnya i den takt som krävs.

”En tredjedel av kommersiella fiskbestånd skördas på biologiskt ohållbara nivåer och 90 procent är överutnyttjade till fullo, enligt FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation. Populationen utav Blåfenad tonfisk, som exempel, har i Stillahavsområdet minskat med 97 procent från historiska nivåer på grund av skenande överfiske av ett av havets mest ekologiskt och ekonomiskt värdefulla topprovdjur. Under de senaste decennierna har länder vars egna fiskbestånd kollapsat skickat industritrålare för att fiska på internationella havsområden och i andra lands territoriella vatten.”

Texten ovan kommer ifrån https://www.nationalgeographic.com/science/2019/10/sea-running-out-of-fish-despite-nations-pledges-to-stop/ och är översatt av mig med assistans utav google översätt.

Ett exempel utav det sistnämnda när båtar går till andra länder territorier:

”Luis Domingo, en fiskare i Beira, Moçambique, följer den handel som har underhållit hans familj i generationer. Men nu, sa han, ”jag kan gå ut på havet och vara borta hela dagen och komma tillbaka i land med en mycket liten fångst eller ingenting alls.”

Jag vet inte vad som händer, men vi har slut på fisk. Utfiskade fiskbestånd har fått några av hans medfiskare att lämna småbyarna som prickar kusten vid Indiska oceanen, säger Domingo. De har bosatt sig i landet för att prova småskaligt jordbruk. Men vi upplever ofta torka i landet och jordbruk är också svårt. Under många år var våra liv inriktade på fiske men vi har nu slut på alternativ. Vissa fiskare anklagade kinesiska fartyg för minskande fiskbestånd.

Texten ovan kommer ifrån: https://www.theepochtimes.com/mozambiques-fishermen-point-to-china-as-fish-stocks-dwindle_3140819.html och är översatt av mig.

När det gäller Europa och dess vatten ser det inte ljust ut heller:

”De flesta av de utvärderade bestånden i Medelhavet (93,9%)
och Svarta havet (85,7%) var föremål för överfiske 2016. Ett liknande
mönster observeras av Froese i hans rapport från 2018 när man tittade på över 397 fiskebestånd som finns i Svarta havet, Medelhavet, Östersjön och Nordöstra Atlanten
Ocean under perioden 2013-2015. Överflödet av känsliga arter (hajar, strålar och rockor) minskade med 69% i tungt trålade områden enligt en rapport från Dureuil
2018. Bifångst av marina däggdjur,sjöfåglar och icke-kommersiell fisk är fortfarande
ett stort hot 2020.”

Texten ovanför kommer ifrån https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020/chapter-06_soer2020-marine-environment/view och är översatt av mig.

När det gäller våran torsk så är läget såhär:

”Torsken är inte bara en viktig intäktskälla, den har också en central roll i ekosystemet. I Östersjöns fria vattenmassa är torsk den enda rovfisken. Försvinner den kan hela näringsväven förändras.

Forskare har under en längre tid varnat för att torsken är illa ute. För torsken som lever i östra Östersjön är läget kritiskt. Bestånden minskar och torskarna mår allt sämre. De är småväxta, magra och i dålig kondition. De har också börjat reproducera sig vid en mycket mindre storlek. Fisketrycket har varit för högt samtidigt som torsken också påverkas negativt av en allt sämre syresituation, brist på mat, ett ökat antal sälar och parasitangrepp.

Sommaren 2019 nödstoppade EU fisket på Östersjöns östra torskbestånd, och det förbudet fortsätter att gälla under 2020. Man tillåter dock en så kallad bifångstkvot på 2000 ton, alltså på torsk som ofrivilligt tas upp vid andra fisken. Fångstnivån på det västra torskbeståndet sänks med 60 procent jämfört med 2019.

Även i Västerhavet är läget för torsken dåligt. Internationella havsforskningsrådet, ICES, vill att fisket efter torsk i Kattegatt stoppas helt 2020 och att man minskar fisket efter torsk i Nordsjön-Skagerrak med 63 procent jämfört med 2019. EU:s fiskeministrar gick inte fullt lika långt. I Kattegatt sänktes kvoten med 77 procent samtidigt som man införde krav på ökad selektivitet. För torsk i Skagerrak och Nordsjön sänktes kvoten med 50 procent.”

Texten är inte översatt och kommer ifrån: https://www.havet.nu/?d=33

Sen har vi som ovan nämnt angående tonfisken, den här mindre glada nyhetsartikeln som kom i höstas:

”Forskare har varnat för att befintliga nivåer av tonfiskfiske inte är hållbara efter att forskarna fann att de globala fångsterna har ökat mer än 1 000% under de senaste 60 åren. Fisket utav tonfisk har expanderat till varje region som vi möjligen kan utnyttja. Det finns inga nya fiskeområden att utforska och vi fångar fisk i den högsta hastighet vi kan, sa Angie Coulter forskare på University of British Columbia.

Nedgången av tonfiskpopulationer kan hota matförsörjningen och jobb runt om i världen, liksom potentiellt destabilisering av undervattensnäringskedjan, sade Coulter. Tonfisk är både rovdjur och bytesdjur. De äter mindre fiskar och ryggradslösa djur och är en matkälla för större marina liv, som hajar och valar.

Om vi ​​förlorar tonfisk på grund av överutnyttjande bryter vi de länkarna i näringskedjan och stör ekosystemets funktion. Det betyder att överlevnaden för andra arter i ekosystemet också hotas, sade hon.

Studien uppskattade att mellan 1950 och 2016 kasserades 5,7 miljoner ton bifångst från olika hajarter bara i Stilla havet.

Tonfisket har påverkat enormt hajbeståndet: 23% av ”andra” fiskar som fångades oavsiktligt under tonfiskfisken var blåhajar.

Texten ovan är översatt utav mig via google translate och kommer ifrån: https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/03/booming-demand-for-tuna-driving-unsustainable-level-of-fishing-report och länken till studien kommer här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783619302346

undefined

Klimateffekten då kanske ni undrar? Jodå, här kommer den infon, när saker och ting redan såg motsatsen till ljust ut:

”Kopplingen mellan fiskeri-näringen och dess ekosystem är djupare och mer betydelsefulla än de som finns i det gemensamma jordbruket.

Den stigande havstemperaturen och den ökade surheten gör det svårare för marina organismer som räkor, ostron eller koraller att bilda sina skal – en process som kallas förkalkning. Många viktiga djur, såsom djurplankton, som utgör basen i den marina livsmedelskedjan, har också kalciumskal. Hela marina livsmedelsbanan förändras och kan leda till ”sprickor i livsmedelskedjan”. Som ett resultat förändras distributionen, produktiviteten och artsammansättningen för den globala fiskproduktionen, vilket skapar komplexa och inbördes relaterade effekter på hav, flodmynningar och havsgräsbäddar som tillhandahåller livsmiljöer och plantskolor för fisk.

Förutom förändringen i distribution av fiskarter, invasiva arter och utrotning, sker även en minskning av fiskens kroppsstorlek och lägre tillförsel av ökande antal av fiskbestånd (mängd unga fiskar som produceras varje år) är förändringar som ses när havstemperaturen ökar. Det är alltså tydligt att det finns potential för betydande förändringar i arters överflöd och sammansättning som kan påverka hela ekosystemet och det fiske som förlitar sig på det.”

Texten ovan kommer ifrån https://climefish.eu/climate-change-and-impacts-on-fisheries/ och är översatt utav mig och min kära vän google translate.

Så vi har alltså en situation där fiskebestånden går ned, men det ska även framhävas att på vissa ställen går de upp, men det är marginellt i jämförelse med hur mycket som går ned, och den nedåtgående trenden ser inte ut att ha ett stopp i sikte, och tar man med klimatförändringarna i ekvationen tillsammans med vattenstressen som direkt och indirekt påverkar jordbruket och matförsörjningen så kommer viljan och incitamenten och möjligheterna för den delen utav befolkningen som är beroende utav fiskprotein att börja tänka hållbarhet att vara lika med noll. Detta vill jag säga är ännu en av alla sammanvävda ohållbara situationer som vi står inför, och som det inte finns någon enhällig vilja ifrån de med makt att göra något åt, för exempelvis EU, har gått emot forskarna och beviljat fiske i områden som redan nu 1 januari 2020 hade nått sin hållbarhetsgräns. Detta är bara en utav trenderna som pekar åt samma håll, att vi är dömda att drabbas av civilisationens kollaps, och kanske är det något vi ska önska för att naturen ska ha en chans att försörja de som får vara kvar efteråt i efterdyningarna?

Länkar till mer info angående statusen för havens invånare:

https://www.npr.org/sections/thesalt/2019/10/04/766786639/were-pulling-tuna-out-of-the-ocean-at-unprecedented-and-unsustainable-rates?t=1580845545905

https://eu.oceana.org/en/press-center/press-releases/council-eu-endorses-overfishing-2020

https://climefish.eu/publications/

http://www.fao.org/newsroom/common/ecg/1000505/en/stocks.pdf

https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020/chapter-06_soer2020-marine-environment/view

https://wwf.panda.org/knowledge_hub/endangered_species/cetaceans/threats/fishstocks/

https://www.worldwildlife.org/threats/overfishing

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/fish_17jan20_e.htm

https://climefish.eu/?publication=changing-fish-distributions-challenge-the-effective-management-of-european-fisheries

Publicerad av Thelastvalkyria

Är i 30års åldern och har gått ifrån att vara en högerorienterad kapitalistisk karriärhungrande tekniknörd och köttätare utan tanke på ändligheten, vårt beroende av billig energi och den hägrande (pågående?) kollapsen till att bli vegan och minimalist i sinnet med målet att bli månskensbonde, som känner vämjelse inför samhället av idag och dess konsumtionskultur.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: