Cap and trade eller handel med utsläppsrätter

Vi var ju inne och snuddade på ämnet igår fast då handlade det mer om att man i teorin kompenserar för sina utsläpp genom plantering utav träd som då växer och genom fotosyntesen suger in koldioxid. Men för att inte fastna här och upprepa det jag skrev igår så fungerar inte det i praktiken lika bra, och det verkar inte ”Cap and trade” systemet heller gör när man sätter sig in i det:

”Kaliforniens ”cap-and-trade”-program var ett av de första i världen och det är bland de största. Det har utgått från idén att istället för att använda förordningar och lagar för att tvinga företag att begränsa sina utsläpp, kan förorenare få betala för varje ton koldioxid som de släpper ut, vilket ger dem ett incitament att minska utsläppen på egen hand.

Detta marknadsbaserade tillvägagångssätt har fått en sådan attraktionskraft att klimatavtalet i Paris betonar det, som det främsta sättet länderna kan uppfylla sina mål för att sänka utsläppen över hela världen. Mer än 50 program har utvecklats över hela världen, många inspirerade av Kalifornien.

ProPublica analyserade delstatsdata på ett sätt som delstaten inte ofta rapporterar till allmänheten och isolerade hur utsläpp har vuxit inom olje- och gasindustrin. Analysen visar att koldioxidutsläppen från Kaliforniens olje- och gasindustri faktiskt steg med 3,5% sedan handeln med utsläppsrätter började. Raffinaderier, inklusive en som ägs av Marathon Petroleum och två som ägs av Chevron, är genomgående statens största förorenare. Utsläppen från fordon som bränner bränslen som bearbetas i raffinaderier ökar också.

Kritiker tillskriver delvis dessa ökningar till en mängd medgivanden som staten har gjort till olje- och gasindustrin för att hålla programmet igång. De säger att dessa kompromisser har blockerat steg som skulle ha krävt verkliga utsläppsminskningar och hotar statens förmåga att uppfylla sitt ambitiösa mål att sänka sina utsläpp 40% fram till 2030.

2016 träffade delstaten sitt klimatmål fyra år tidigare än beräknat. Men en regeringsrapport drog slutsatsen att ”taket sannolikt inte har någon större, om någon, effekt på de totala utsläppen”, och att minskningar fram till den punkten kan tillskrivas lågkonjunkturen 2008, som bromsade tillverkning, konsumtion och resor samt införda klimatregler för förnybar energi och fordonsstandarder.

Det som blev mest tydligt med ”cap-and-trade”-programmet efter att det träffade första riktmärket var hur det kan maskera/dölja ökningar. Enligt en studie från Kaliforniens forskare kom nästan alla CO₂-besparingar från elsektorn, vilket minskade användningen av importerad kraft från statliga kolkraftsanläggningar. Det var lågt hängande frukt, billiga besparingar som kommer vara svåra att upprepa. Minskningen räckte för att kompensera för utsläppsökningar även inom den sektorn fast föroreningar från kraftproduktion i staten ökade.

Faktum är att de flesta anläggningar – 52% – ökade de genomsnittliga utsläppen inom Kalifornien under de första tre åren av handeln med utsläppsrätter. Dessa inkluderar cement och kraftverk samt producenter och leverantörer av olja och gas.

Handeln med utsläppsrätter erbjuder ett annat sätt för förorenare att undvika att minska utsläppen i sina anläggningar: Många liknande program tillåter företag att klimatkompensera en del av deras koldioxidutsläpp genom att köpa vad som kallas förskjutningar vilket innebär; betala för att skydda träd eller att genom andra sätt rena/minska kolutsläpp i en annan stad, delstat eller Land.

Texten ovan kommer ifrån https://www.propublica.org/article/cap-and-trade-is-supposed-to-solve-climate-change-but-oil-and-gas-company-emissions-are-up och är översatt av mig och google translate.

undefined

Vi har ett liknande system i Europa som förkortat går under namnet ”EU ETS” och det täcker ca 40% av utsläppen och enligt den senaste rapporten så har det gjort att ca 4% mindre har släppts ut, så det har inte direkt varit någon succé även om det naturligtvis har ett bra syfte. Källa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0557R(01)&from=EN

Tittar vi på en rapport ifrån EU:s miljömyndighet så finner man:

”Enligt åtgärder som för närvarande genomförs planerar medlemsstaterna, Island och Norge att ETS-utsläpp kommer fortsätta att minska, om än långsammare än den historiska trenden i nedgång. Den projekterade minskningen på totala 36 procent till
2030, jämfört med nivåerna 2005, är inte ännu i linje med målet om minskning av 43%. Tio länder projekterar ökade ETS-utsläpp fram till 2030.”

Källa och länk: https://www.eea.europa.eu/publications/the-eu-emissions-trading-system

Sen har forskare släppt en publikation där de funnit följande:

”En aspekt av klimatförändringarna är ett ökande antal dagar med extrem värme. Soroye och de andra forskarna analyserade ett stor mängd data av förekomsten av humlor i Nordamerika och Europa och fann att en ökande frekvens av ovanligt varma dagar ökar den lokala utrotningsgraden, minskar koloniseringen och platsupptagningen och minskar artrikedomen inom en region, oberoende av om man ändrar sättet man använder marken på eller hur väl landområdet mår. När medeltemperaturerna fortsätter att stiga kan humlor möta en ohållbar ökning i frekvens av extrema temperaturer.”

undefinedundefined undefined

”Humlor är de bästa pollinatörerna vi har i vilda landskap och de mest effektiva pollinatörerna för grödor som exempelvis tomat, squash och bär”, konstaterade Peter Soroye. Våra resultat visar att vi står inför en framtid med många mindre humlor och mycket mindre mångfald, både utomhus och på våra tallrikar.”

Forskarna upptäckte att humlarna försvinner i en takt i överensstämmelse med en massutrotning. Om nedgångarna fortsätter i denna takt kan många av dessa arter försvinna för alltid inom några decennier,” varnade Peter Soroye.”

Texten ovanför kommer ifrån: https://phys.org/news/2020-02-bumble-bees-extinct-climate-chaos.html och är översatt utav mig.

En annan ”spännande nyhet” är att man upptäckt en ny faktor som kan försämra utgångsläget eftersom den inte varit med som en faktor i klimatmodellerna forskarna använder sig utav nämligen att abrupt upptining kommer troligen att uppstå i <20% av permafrostzonen men kan påverka hälften av den lagrade koldioxiden i permafrosten genom kollapsande mark, snabb erosion och skred: https://www.nature.com/articles/s41561-019-0526-0

Jag har sagt det förut och kommer fortsätta upprepa det, att så länge ingen med makt och beslutanderätt verkligen tar i det mycket mycket akuta problemet med klimatkrisen och börjar ställa om ifrån ett samhälle baserat på billig energi för att driva konsumtion och tillväxt på bekostnad av ekosystem och ekosystemtjänster till ett samhälle baserat på att leva i harmoni med naturen och verkligen acceptera jordens gränser så är vi dömda och körda. Och tron på att tekniken och eller system där nedsmutsare/utsläppare kan fortsätta som vanligt kommer att rädda oss ifrån en allvarlig kollaps och massivt lidande som följd utav klimatkrisen och söndrandet utav naturen, är att inte se verkligheten, utan att överlämna våra efterträdares framtid till falskt hopp.

Mer länkar för den vetgirige:

https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/03/Managing-Uncertainty-in-Carbon-Offsets-SLS-Working-Paper.pdf

https://www.technologyreview.com/s/614216/whoops-californias-carbon-offsets-program-could-extend-the-life-of-coal-mines/

https://time.com/5748374/carbon-markets-paris-agreement/

https://www.dw.com/en/can-carbon-trading-cut-eu-emissions-to-net-zero/a-51504716

https://insideclimatenews.org/news/05022020/bumblebee-climate-change-heat-decline-migration

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-02/uoca-apt020320.php

Publicerad av Thelastvalkyria

Är i 30års åldern och har gått ifrån att vara en högerorienterad kapitalistisk karriärhungrande tekniknörd och köttätare utan tanke på ändligheten, vårt beroende av billig energi och den hägrande (pågående?) kollapsen till att bli vegan och minimalist i sinnet med målet att bli månskensbonde, som känner vämjelse inför samhället av idag och dess konsumtionskultur.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: