Upprepningar är lärandets moder

I dagarna publicerades ett upprop ifrån 25 forskare angående insektsutrotningen eller massutdöendet som man också kan kalla det ifall man flytta fokus från vårt ansvar och från våra blodiga händer.

Där står det att läsa följande:

”Den nuvarande utrotningskrisen är djupt oroande. Men vad vi vet är bara toppen av isberget. Vi tillhandahåller här många exempel på förlusten av arters mångfald och överflöd, och konsekvenserna av att förlora dem, men dessa är några av de få väldokumenterade exemplen. De flesta insektsarter är obeskrivna (kanske så många som 80%; Stork, 2018), och till och med för de flesta av de med namn har vi inga fördelnings- eller populationstrenddata för att registrera pågående utrotningar.

Trots de kända hoten och konsekvenserna av insektsutrotning blir beslutsfattare och det civila samhället först nu medvetna om omfattningen av problemet. Bevarande-insatser har till stor del varit inriktade på karismatisk megafauna, särskilt fåglar och däggdjur, med lite tanke på ekosystemanslutning.

Det finns emellertid liten kunskap om de funktionella roller som insekter spelar i många ekosystem, med deras värden troligen kraftigt underskattade.

Insekter bidrar till de fyra huvudtyperna av ekosystemtjänster som definieras av Millennium Ecosystem Assessment (2003): i) tillhandahållande tjänster, ii) supporttjänster, iii) reglerande tjänster och iv) kulturella tjänster (Noriega et al., 2018). Denna djurgrupp bidrar till jordens struktur, fertilitet och rumsliga dynamik, och de är ett avgörande element för att bibehålla biologisk mångfald och livsmedelsbanor (Schowalter et al., 2018). Ett stort antal insekter tillhandahåller medicinska eller industriella produkter (Ratcliffe et al., 2011), och över hela världen konsumeras> 2000 insektsarter som livsmedel. I jordbruks-ekosystem utför insekter också många olika funktioner, såsom pollinering,omsättning och spridning av näring- och energi, skadedjursbekämpning, utsädesspridning och nedbrytning av organiskt material, avföring och skräp (Schowalter et al., 2018).

I detta sammanhang, som en tydlig konsekvens, kan insektsminskningar negativt påverka upprätthållandet av livsmedelsförsörjningen och äventyra människors välbefinnande.

Interaktioner driver samutvecklingen av växter och insekter (Bronstein et al., 2006). De kan resultera i anmärkningsvärda nyckelkomplementaritet, som vid pollinering eller myrskydd av växter (Bronstein et al., 2006). I komplexa nätverk styr indirekta effekter utvecklingen av egenskaper (Guimarães Jr. et al., 2017). I artrika nätverk (ekosystem) påverkar alla medlemmar hur egenskaper utvecklas i samhället. Detta innebär att utrotningar kommer att påverka partners i ekosystemen och kan minska integrationen i hela gemenskapen. Detta kan göra att hela ekosystem inte kan svara på miljöförändringar och andra hot.”

Översatt och korrigerad av mig och länken till studien för den som mer vill sätta sig in i hur allvarligt läget är: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320719317823?via%3Dihub#bb0910 och en länk till en nyhetsartikel med det viktigaste från studien https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/20/fates-humans-insects-intertwined-scientists-population-collapse

Sen har vi det skrämmande med att Stora barriärrevet hotas av ännu en massblekning om inte temperaturerna går ner inom 1-2 veckor, och skulle blekningen ske är det den tredje massblekningen inom 5 år vilket i sig är anmärkningsvärt.

”Stora Barriärrevet kan vara på väg mot ett tredje stort korallblekningsutbrott inom fem år om höga havstemperaturer i regionen inte sjunker under de kommande två veckorna, har forskare och naturvårdare varnat.

Värmestress bygger redan upp sig över världens största revsystem, med rapporter om redan inträffad blekning. Men en stor utbredd händelse äger för närvarande inte rum.

Korallblekning är en stressreaktion som orsakas när koraller tillbringar längre perioder i varmare än vanligt vatten. Algerna som ger mat och korallens färg separerar sig från djuret.

Svår blekning kan döda vissa koraller och försvaga andra. Förutom blekning kan koraller dö av mer omedelbar värmestress om temperaturen blir extrem.

Vi är oroliga för värmenivån som finns ute nu, med fyra veckor kvar tills vi får sommartemperaturen. Det är vanligtvis runt mitten av mars.Så med ungefär en månad framåt följer mönstret hittills i fotspåren 2016-17 och det är redan hetare än det var under delårsperioden. Om det händer eller inte kommer att bero på förändringar i vädret under de kommande två veckorna.”

Texten är översatt av mig och kommer ifrån https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/20/great-barrier-reef-on-brink-of-third-major-coral-bleaching-in-five-years-scientists-warn

Höll nästan på att glömma ifall ni kände att det var en för positiv stämning på bloggen idag:

”En ny studie hävdar att olje- och gasindustrin har haft en mycket mer dramatisk inverkan på klimatet än vad man tidigare trott, eftersom mängden metan som vi släpper ut i atmosfären via fossila bränslen kan vara så mycket som 40 procent mer än tidiga uppskattningar visade.

Studien som publicerades i tidskriften Nature idag antyder att utsläpp av metan från människan kan vara 25 till 40 procent högre än tidigare uppskattningar.

Metan är en kraftfull växthusgas (Metan har en växthuseffekt som är cirka 80 gånger kraftigare än koldioxid under en 20-årsperiod och ansvarar för minst 25% av den globala uppvärmningen, enligt FN: s miljöprogram.) och är den näst största orsaken till den globala uppvärmningen efter koldioxid. Metanutsläpp har ökat med cirka 150 procent under de senaste tre århundradena, men forskare har kämpat för att avgöra exakt var utsläppen härstammar, eftersom metan kan släppas ut naturligt eller från mänsklig aktivitet.”

Översatt av mig och kommer ifrån https://thehill.com/changing-america/sustainability/environment/483688-scientists-have-been-greatly-underestimating

Man skulle kunna säga: Utan insekter ingen frisk jord att odla i, utan insekter ingen pollinering, utan insekter inga fungerande ekosystem, utan insekter snålt med ekosystemtjänster och ingen framtid? Det är dit vi är på väg, till en framtid där inget går att ta för givet. För övrigt börjar det mer och mer se ut som att vi verkligen anstränger oss för att följa studien Limits to growth’s ponerade framtid och det är inget annat än skrämmande och ett totalt misslyckande av oss som civilisation.

Övriga länkar för den som vill ha mer att läsa:

https://www.theguardian.com/business/2020/feb/19/the-white-swan-harbingers-of-global-economic-crisis-are-already-here

https://www.researchgate.net/publication/267751719_Is_Global_Collapse_Imminent_An_Updated_Comparison_of_The_Limits_to_Growth_with_Historical_Data

Och jag kan tipsa om den här filmen för den som vill veta mer om Korallblekning:

https://www.chasingcoral.com/

Publicerad av Thelastvalkyria

Är i 30års åldern och har gått ifrån att vara en högerorienterad kapitalistisk karriärhungrande tekniknörd och köttätare utan tanke på ändligheten, vårt beroende av billig energi och den hägrande (pågående?) kollapsen till att bli vegan och minimalist i sinnet med målet att bli månskensbonde, som känner vämjelse inför samhället av idag och dess konsumtionskultur.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: