Kanariefågeln i gruvan

Rubriken är ett uttryck som härstammar från det att; ”Kanariefågeln tjänade även som ”larm” respektive som beskyddare för bergarbetarna i Tyrolen och på 1800-talet även i Harz. I det svaga ljuset från en oljelampa fördes sångkanarierna, särskilt harzerfåglar, under jorden och sattes i burar fästa i gruvtaket. När luftens syrehalt minskade blev fåglarna oroliga. Det var för bergsarbetarna tecknet på att arbetet genast skulle avslutas, för att undgå kvävning.”

undefinedBilden kommer från: (State Department/Doug Thompson)

Som vi var inne på häromdagen angående andra arter som är på brinken till att riskera utrotning så kom det idag en publikation ifrån forskare angående risken att vi håller på att orsaka en massutrotning utav flera insektsarter och genom ”Co-extinction” eller samutrotning som det blir på svenska riskerar vi en katastrofal framtid, oavsett civilisation eller inte civilisation.

”Vi orsakar massutrotning av insekter genom att driva på deras livsmiljöförlust, genom nedbrytning och fragmentering, användning av förorenande och skadliga ämnen, spridning av invasiva arter,den globala klimatförändringen, direkt överutnyttjande och samutrotning av arter som är beroende av andra arter.

Med insektsutrotningar förlorar vi mycket mer än olika arter. Vi förlorar överflöd och biomassa av insekter, mångfald över rum och tid med homogenisering som följd, stora delar av livets träd, unika ekologiska funktioner och egenskaper och grundläggande delar av omfattande nätverk av biotiska interaktioner. Sådana förluster leder till minskningen av viktiga ekosystemtjänster som mänskligheten är beroende utav. Från pollinering och nedbrytning, till resurser för nya läkemedel, indikering av livsmiljökvalitet och många andra, viktiga och oersättningsbara tjänster tillhandahåller insekter.

Vi vädjar till brådskande åtgärder för att stänga viktiga kunskapsgap och förhindra insektsutrotning. Det är inte bara deras stora antal, utan ekosystemens och mänsklighetens beroende av dem, som gör bevarande av insektsdiversiteten kritiskt viktig för kommande generationer.

En stor utmaning nu och under de kommande åren är att upprätthålla och förbättra naturens gynnsamma bidrag till alla människor. Insekter är oersättningsbara komponenter i denna utmaning, liksom andra ryggradslösa djur och biologisk mångfald i allmänhet.”

Texten ovan är översatt utav mig och kommer ifrån https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320719317823?via%3Dihub

Men det kom flertalet nyhetsartiklar angående den här alarmerande publikationen, exempelvis: https://www.sciencealert.com/half-a-million-insect-species-face-extinction-and-we-re-doing-nothing-about-it

undefined

Sen kom även den här (räcker det inte för att vi ska fatta att kanariefågeln i gruvan säger att vi inte har mycket tid kvar ifall vi vill välja att avveckla industriella civilisationen frivilligt och samtidigt ha en natur och dess ekosystemtjänster kvar?) :

”Kolonier av hakremspingviner har fallit med mer än hälften över öarna i Antarktis, vilket väckte vetenskaplig oro för att ”något är trasigt” i världens vildaste ekosystem.

Efter mer än en månad där de räknat hakrems-kycklingar på South Shetland Islands, misstänker forskare att global uppvärmning ligger bakom det kraftiga minskade antalet Hakremspingviner, som har fått sitt namn från en svart linje som löper under näbben från kind till kind.

Med hjälp av drönare och handhållna klickräknare fann teamet av fyra forskare från Stony Brook Universitetet i USA endast 52 786 avelspar på Elephant Island, 58% färre än i den senaste undersökningen 1971.

Hela antalet från räkningen på varje ö kommer inte att släppas förrän expeditionen är klar, men forskarna sa att trenden var klar och störande;kolonier krymper och lämnar utrymme för en annan pingvinart, Åsnepingvinen, att flytta in.


Detta visar att något i den marina ekologin är trasig eller har drastiskt förändrats sedan 1970-talet,” sa Noah Strycker, en forskare och författare, under ett forskningsläger mitt i tiotusentals pingviner på Lågön.

För två år sedan varnade forskare att 70% av kungspingvinerna antingen kunde försvinna eller tvingas hitta nya häckplatser i slutet av seklet. I en tidigare studie fann man att 60% av Adélie-pingvinens livsmiljö kunde gå förlorat i Antarktis.

Med en minskning av krill på upp till 40% i vissa områden i södra oceanen finns det oro för en dominoeffekt på andra rovdjur, inklusive valar och leopardsälar.

Den kraftiga nedgången i antalet Hakremspingviner har fått nödropen att klinga angående att fågeln ska klassificeras som en art av oro. 2012 uppskattade satellitbevakningen att antalet minskade med cirka 39% mellan 2003 och 2010.”

Översätt av mig och kommer ifrån: https://www.theguardian.com/world/2020/feb/11/antarctic-alarm-collapse-chinstrap-penguin-numbers-global-heating men finns även mer här: https://news.stonybrook.edu/facultystaff/cbs-news-covers-sbu-scientists-studying-climate-change-in-antarctica/

Skrämmande fakta som presenteras, och ändå väljer vi att fortsätta plundra naturen när den behöver oss som mest: https://www.intrafish.com/fisheries/russia-laying-groundwork-for-antarctic-krill-harvesting/2-1-741721

Här passar det in med en text ifrån Derrick Jensen som slutord för inlägget:

”Civilisationen är inte och kan aldrig vara hållbar. Detta gäller särskilt för den industriella civilisationen.

Civilisationen är inte frälsningsbar. Denna kultur kommer inte att genomgå någon form av frivillig omvandling till ett förnuftigt och hållbart sätt att leva. Om vi ​​inte stoppar den kommer civilisationen att fortsätta att utarma den stora majoriteten av människor och bryta ned planeten tills den (civilisationen, och förmodligen planeten) kollapsar. Effekterna av denna nedbrytning kommer att fortsätta att skada människor och andra arter under mycket lång tid. Ju längre vi väntar på att civilisationen ska krascha – eller desto längre vi väntar innan vi själva tar ner den – det smutsigare blir kraschen, och desto sämre kommer det att vara för de människor och andra arter som lever under den, och för de som kommer efter .”

översatt och korrigerad utav mig och kommer ifrån https://www.derrickjensen.org/endgame/premises/

undefined

Apati&tomhet

När tog steget till att börja med den här bloggen så hade jag ingen avsikt att försöka påverka de som läser den till att bli veganer, men det är oundvikligt har jag insett när man väl börjar sätta sig in på djupet hur en vanlig västerländsk livsstil påverkar, och leder oss till fördärvet.

”De flesta betraktar sig som djurälskare.

Vi känner igen dem inte som föremål, utan som komplexa varelser med vilka vi delar planeten, våra liv, våra hem. Vi tar glädje av deras glädje, vi våndas över deras smärta, firar deras intelligens och individualitet och välkomnar dem till våra familjer eller vördar dem i deras naturliga inslag.

Tanken att onödigt orsaka dem skada eller lidande är för många outhärdlig.

Så för dem som föder, bekläder eller underhåller oss väljer vi att följa en berättelse som minimerar eller helt eliminerar deras lidande. Den pittoreska familjegården och den ikoniska, kärleksfulla bonden. Ett humant och smärtfritt slut, ett litet pris som glatt betalas för ett väl levt liv. Ett arrangemang av ömsesidig nytta.

Dolda av denna berättelse, ur synen, ur sinnet, upphör de att vara individer, mest kända endast som boskap, ansiktslösa produktionsenheter i ett system av obegriplig skala, undantagna från grymhetslagarna som skyddar våra följeslagare.

Deras lidande osynliggjort och ohört. Deras värde bestäms endast av deras användbarhet för mänskligheten, rationaliserad av en tro på vår egen överlägsenhet och den uppfattning som rättfärdigar detta.

En uppfattning som måste ifrågasättas.”

Om en nationens storhet och dess moraliska framsteg kan bedömas genom hur dess djur behandlas … vad säger det då om Australien?

Vad säger det om Nya Zeeland?

Förenta staterna?

Kanada?

Mexico?

Storbritannien?

Israel?

Spanien?

Sverige?

Tyskland?

Vad säger det om oss som art?

I hela vår dokumenterade historia har 619 miljoner människor dödats av krig. Vi dödar samma antal djur var tredje dag, och detta inkluderar inte ens fisk och andra havsdjur vars dödsfall är så stora att de bara mäts i ton.

Filmen ovan och texten kommer ifrån https://www.dominionmovement.com/#

Vi gick igenom i inlägget angående det sjätte massutdöendet(utrotningen) hur biodiversiteten sjunker på grund av klimatkrisen, och att vi tränger undan de vilda djurens naturliga habitat, och att vi skövlar skog för att ge plats till odlingsbar mark för foder till boskap, eller för att boskapet ska få betesmarker. Så för att inte upprepa mig så gå gärna tillbaka och ta del av informationen och länkarna jag delade där, och hur det påverkar klimatet.

Tack vare klimatkrisen så höjs röster för att vi måste sluta äta så mycket animaliskt protein och gå över till en mer vegetabilisk kost, vilket inte bara gagnar klimatpåverkan utav även besparar massa djur onödigt lidande.

För att gå över till något annat; Klimatångesten sprider sig i takt med att klimatkrisen börjar göra sig synlig och riskerar att lamslå ungdomar av idag:

”Vi kommer att se en massiv, massiv utbredd klimatkris i alla länder runt om i världen, så det handlar om att utveckla den känslomässiga motståndskraften att fortsätta, men på ett sätt som tänder riktigt dramatiska individuella initiativ.

Utöver klimatångest – rädsla för att det nuvarande systemet driver jorden utanför dess ekologiska gränser – varnar experter också för en kraftig ökning av trauma orsakad av upplevelsen av klimatrelaterade katastrofer.

Mer än 1 000 psykologer har undertecknat ett öppet brev som belyser krisens inverkan på människors välbefinnande och förutsäger ”akut trauma i global skala som svar på extrema väderhändelser, tvingad migration och konflikt”.

Kaaren Knight, en klinisk psykolog som samordnade brevet, sa: ”De fysiska effekterna relaterade till extremt väder, matbrist och konflikter sammanflätas av den ytterligare belastningen av mentala hälsoeffekter och det är dessa problem psykologer är särskilt bekymrade över.

Hon tillade att rädsla och trauma ”avsevärt minskade psykologiskt välbefinnande”, särskilt hos barn. Det här är mycket oroande för oss och måste vara en del av konversationen när vi pratar om klimatkrisen.”

Översatt av mig och kommer ifrån https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/10/overwhelming-and-terrifying-impact-of-climate-crisis-on-mental-health

Ytterligare en länk angående klimatångest: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/10/the-guardian-view-on-climate-anxiety-we-live-in-frightening-times

undefined

Bilden kommer ifrån https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/b2e7ee32-ad28-4ec4-89aa-a8b8c98f95a5 som också analyserar ämnet klimatångest.

Sen har vi även lite ekonomiska nyheter som berör ämnet, nämligen att motorn inom Europas ekonomi, nämligen Tyskland riskerar att braka ur ett ekonomiskt perspektiv och därmed dra med sig övriga Euroanknytna länder:

”Tyskland är återigen på klippkanten av ekonomisk kollaps efter att industriproduktionen sjönk mest på över ett decennium. Landets produktion i december sjönk med 3,5 procent, då efterfrågan hos fabrikerna sjönk snabbast sedan den globala finanskrisen. Europas största ekonomi håller på att närma sig lågkonjunkturen, bland annat rädsla för att ett spridande coronavirus ytterligare kan förvärra de ekonomiska utsikterna.”

Översatt och korrigerad av mig och kommer ifrån https://www.express.co.uk/news/world/1239313/European-Union-Brexit-Brussels-Merkel-EU-eurozone-Germany-recession-news-latest

En annan länk som egentligen förtjänar mycket mera uppmärksamhet, men återkommer till den någon annan dag:

https://www.vice.com/en_us/article/8848g5/government-agency-warns-global-oil-industry-is-on-the-brink-of-a-meltdown?fbclid=IwAR3NbrrqUfbnvn8U_Os0KBuIGQjYWxLw32vR_tvUgpd6CJ1ZSTcOpmPm2TY

Så – se på filmen och sätt er in i hur vi behandlar andra arter som vi delar planeten med, och gör ett aktivt val ifall ni vill bidra till onödigt lidande för dem, och klimatkrisen, och i förlängningen våran kollaps, men kanske vi förtjänar den och allt annat elände som vi orsakat andra levande varelser? För övrigt, det som är positivt med en ekonomisk kollaps/recession är att då går troligtvis utsläppen ned som tidigare historiskt, men då kommer initiativen för att investera rätt ur ett planetvänligt perspektiv att minska, och gamla beteenden och beroenden kommer befästa sina positioner. Moment 22 någon?

Tomma gröna löften

Vi har gått igenom i tidigare inlägg angående vad som måste göras för att bemöta klimatkrisen och mildra/lindra effekterna av de övriga problem som vår civilisation står inför, och det är inte på kartan, för affärerna ska rulla på och det helst med så förändringar som möjligt. Det talas varmt om och hoppas väldigt mycket på att teknologin ska rädda oss, och nu har det även kommit fram i en rapport ifrån 7 olika universitet som samarbetar för att understödja industrin i Storbritannien.

”Vi måste sänka våra utsläpp av växthusgaser till noll med 2050, det är vad klimatforskare säger till oss, det är vad folkliga demonstranter begär och det är nu lagen i Storbritannien. Men vi är inte på rätt spår. I tjugo år har vi försökt lösa problemet med ny teknik eller teknologiska genombrott som levererar energi och gör att industrin kan fortsätta växa, så vi behöver inte ändra vår livsstil. Men även om vissa spännande nya teknologimöjligheter utvecklas, kommer det att ta lång tid att distribuera dem, och de kommer inte att vara i stor arbetande skala inom de närmsta trettio åren. Samtidigt blir våra bilar tyngre, vi flyger mer varje år och vi värmer våra hem till högre temperaturer. Vi vet alla att det inte går ihop, men det är svårt att börja diskutera hur vi verkligen vill ta itu med klimatkrisen medan vi fortsätter hoppas att ny teknik kommer ta bort problemet.

De två stora utmaningar vi står inför med en helt elektrisk framtid är (som är visionen)
flyget och fraktfartyg. Även om det finns massor av nya idéer om elektriska plan, så kommer de inte att fungera på kommersiella skala inom 30 år, så för att nå nollutsläpp
betyder det att vi under en period kommer att sluta använda flygplan.Fraktfartygssektorn är mer utmanande: även om det finns några militära fartyg som drivs av kärnreaktorer, så har vi för närvarande inte några stora elektriska handelsfartyg, men vi är starkt beroende av fraktfartyg för importerad mat och varor.

Dessutom för att följa lagen i vår klimatförändringslag så kräver det att vi slutar göra det som orsakar utsläpp oavsett energikälla. Detta kräver att vi slutar äta nötkött och lamm vilka är idisslare som släpper ut metan när de smälter gräs i magen – och det har redan många människor börjat göra genom att växla till mer vegetariska dieter. Men det svåraste problemet är cement: att göra cement orsakar utsläpp oavsett vilken energikälla som används vid framställningen, det finns för närvarande inga alternativ tillgängliga i skala, och vi vet inte hur man bygger nya förnybara energikällor eller gör nya energieffektiva byggnader utan den.”

Översatt utav mig och länk till rapporten https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/299414/Absolute-Zero-digital-280120-v2.pdf?sequence=6&isAllowed=y Jag slänger även med en länk angående rapporten ifrån BBC: https://www.bbc.com/news/science-environment-51389404

Så där borde vi kunna skrinlägga illusionen som makthavarna gärna intalar oss att tekniken ska rädda oss, medans den i själva verket är alldeles för långt borta.

Sen har vi även det här med ”grön ekonomi”

”I motsats till Von der Leyens åtagande att leverera en ”grön investeringsvåg” består den gröna affären till stor del av omflyttade pengar från befintliga EU-fonder och uppvärmda gamla löften om att mobilisera privata sektorers kapital på vägen. Totalt kommer den gröna affären att generera bara 7,5 miljarder euro i nya budgetåtaganden, och sträcka sig över sju år. Som jämförelse är kommissionen beredd att spendera 29 miljarder euro – nästan fyra gånger mer – på ”onödiga” och miljödestruktiva gasprojekt, enligt en ny studie.

Bortsett från det faktum att dessa 100 miljarder euro per år är hittills fiktiva, kommer det inte nära den finansiering som krävs för att leverera målen. Ta inte våra ord för det; Kommissionen uppskattar själv att Europa behöver 260 miljarder euro årligen för att uppnå sina uppsatta klimat- och energimål till 2030 – mer än dubbelt så mycket som erbjuds. Och det var innan kommissionen uppgraderade dessa mål förra året.

Liksom Juncker-planen innan den här planen, föreslår den gröna affären att uppmuntra privata investeringar genom att flytta risken från privata företag till EU-budgeten. Men detta minskar inte risken – det skiftar den helt enkelt till den europeiska allmänhetens axlar, samtidigt som de ser till att privata investerare har alla vinster.

Von der Leyen är förtjust i att tala om den gröna affären som en stor strukturell förändring. Vårt mål är att förena ekonomin med vår planet, har hon sagt. Men samtidigt har EU godkänt och stött byggandet av en multimiljard euro-rörledning för att transportera gas mellan Israel och EU genom att passera genom gäldenärens fängelse där det grekiska folket fortsätter att förtvina.”

Översatt utav mig och kommer ifrån: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/07/eu-green-deal-greenwash-ursula-von-der-leyen-climate

Sen finns det även andra saker som är värda att nämna, exempelvis att Egyptien som är ett vattenstressat land, kraftigt ökar sin befolkning och nu snart når 100 miljoner i antal vilket kommer att öka vattenstressen mer, och särskilt eftersom Etiopien bygger en gigantisk damm vid Nilen. https://www.reuters.com/article/us-egypt-population/egypts-population-nears-100-million-putting-pressure-on-resources-and-jobs-idUSKBN1ZU1Y9?fbclid=IwAR3wTZ_JA0qY4XU0d9IAhFLvPXi3ICT5bxKmdzUtZGWruIQ3xBZIBT0SJqI

Sen har vi en mer intressant upptäckt ur klimatkris-perspektiv som kommer ge effekter för oss i Nord framför allt:

”En viktig havström i Arktis kan vända på grund av ökade medeltemperaturer, en förändring som skulle ge ett väsentligt kallare väder i Europa, säger forskare vid Nasa.

Men allt snabbare issmältning på grund av klimatförändringar innebär att strömmen har tagit upp ovanligt stora mängder sötvatten och utsatt det för luften, vilket gör att den rör sig snabbare och blir mer turbulent.

Den cirkulära strömmen, kallad Beaufort Gyre, rör sig medurs runt västra Arktiska havet, norr om Kanada och Alaska, där den naturligt samlar upp sötvatten från issmältning, flodavrinning och nederbörd.

Detta sötvatten skyddar havsis från saltvatten som skulle smälta det snabbare och hjälper till att hålla norr delen på planeten sval.

Med hjälp av 12 års satellitdata har forskare uppmätt hur denna cirkulära ström försiktigt har balanserat på en stor tillströmning av enastående mängder kallt, sötvatten och hur denna jämvikt snart skulle kunna brytas ner.

Den nya studien, publicerad i Nature Communications, fann att orsaken till denna ökning i koncentrationen av sötvatten är på grund utav förlusten av havsis på sommaren och hösten.

Denna långsiktiga nedgång av Arktis istäcke sommartid har lämnat det frusna havet mycket mer utsatt för vinden, som därför kan snurra virveln snabbare och fånga sötvattnet i sin nuvarande ström.

Ihållande västliga vindar har också dragit strömmen i en riktning i över 20 år, vilket ökar hastigheten och storleken på strömmen som rör sig medurs och förhindrar att sötvattnet lämnar Ishavet.

Detta system håller Västeuropas väder milt på grund av det nordliga flödet av varmt, saltvatten i de övre lagren av Atlanten och ett sydligt flöde av kallare, djupa vatten.

Förändringar av denna cykel kan också påverka organismernas rörelse i havet, som många ekosystem är beroende av.

Vi förväntar oss inte en avstängning av Golfströmmen, men vi förväntar oss konsekvenser. Det är därför vi övervakar Beaufort Gyre så noggrant, säger Alek Petty, en medförfattare till studien och polarforskare vid Nasa’s Goddard Space Flight Center.”

Översatt utav mig och google translate och länk till artikeln kommer här https://www.independent.co.uk/environment/climate-crisis-temperature-europe-arctic-warming-nasa-a9325011.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0tSnuCiiYnURn78az_rhTeZ0bpWcMy1McHNlW6YlzfKJwtk5C3kKlnpMg#Echobox=1581182739

Länk till studien: https://www.nature.com/articles/s41467-020-14449-z?utm_medium=affiliate&utm_source=commission_junction&utm_campaign=3_nsn6445_deeplink_PID8099906&utm_content=deeplink

undefined

Sagt det förut och kommer upprepa det likt en trasig kassettbandspelare; Förvänta er inte att de rika ska överge sätten som gett dem rikedomarna och inte heller att de ska överge själva rikedomarna, och förvänta er inte att politiska ledare ska göra något åt problemen på riktigt, för det kommer de inte, för det är inte vad allmänheten vill höra och ha, och allmänheten kommer inte förändra sina levnadsvillkor, eller ge upp sina bekvämligheter frivilligt för att planeten ska kunna leva vidare och frodas. Så länge vi inte överger tillväxten och omvärderar våran industriella energiberoende civilisations/kulturs grunder och existensberättigande kommer vi inte ta oss över och förbi den här flaskhalsen.

Allt kommer bli värre och vi kommer få se mer och mer effekter i ett föränderligt, kaotiskt klimat, och forskare kommer fortsätta publicera upptäckter om hur allvarligt läget är, och alltid kommer de med makt svara genom att tala om för massorna att teknik och olika ekonomiska lösningar ska rädda oss, och det kommer fortsätta tills kollapsen är ett faktum runt lägereldarna efteråt.

Som om det inte räckte med problemen

Ja, det finns en uppsjö av problematik som förvärrar problemen för ekosystemen och biodiversiteten, och som är en del utav vår civilisations hörnstenar, och problemet som vi tar upp i detta inlägg kanske ter sig ”lättlöst” i jämförelse emot de andra vi tagit upp, men som kanske inte är fullt så enkelt när man tänker efter, Och vi börjar med en film:

”Det finns över 2 000 olika sorters eldflugor runt om i världen, men deras populationer minskar på grund av konstgjord ljusförorening, bekämpningsmedel och minskande livsmiljöstorlek, enligt en ny studie publicerad i tidskriften Bioscience.

Ett team av forskare ifrån Tufts universitet och naturvårdare gjorde en undersökning om hoten mot eldflugepopulationer runt om i världen. Enligt studien är ett av de största hoten mot eldflugor i östra Asien och Sydamerika konstgjort ljus. Gatulampor och byggnadsbelysning stör insekters naturliga biorytmer och parningsritualer.

Eldflugor (som faktiskt är skalbaggar) lyser upp för att locka parningspartners , men de kan lätt missta lampor/lampljus som potentiella partners. Det hjälper inte att vuxna eldflugor normalt lever bara några dagar, vilket inte ger dem lång tid att hitta en partner.”

Översätt av mig och är ifrån: https://www.cnet.com/news/fireflies-worldwide-are-at-risk-of-extinction-and-humans-are-to-blame/

Som det står i den här studien: ”Flera studier har kopplat artificiellt ljus på natten till negativa effekter på människors hälsa. Hos vilda djur är ljusföroreningar förknippade med förändringar i deras reproduktion- och sociala beteende”

https://www.researchgate.net/publication/317500783_Restless_roosts_Light_pollution_affects_behavior_sleep_and_physiology_in_a_free-living_songbird

”Konstgjord belysning på natten är utav människor orsakad belysning – allt från gatljus till gasflammor från oljeutvinning. Det kan påverka insekter i nästan alla tänkbara delar av deras liv.

Insekter och spindlar har upplevt massiva minskningar globalt under de senaste decennierna – och det kommer bara att bli värre. Vissa forskare har till och med myntat en term för det: insektsapokalypsen.

De flesta av våra grödor – och grödor som matar djuren som vi äter – måste pollineras, och de flesta pollinerare är insekter. Så när insektspopulationer fortsätter att minska, borde detta vara ett enormt rött varningsljus. Som ett samhälle med över 7 miljarder människor står vi inför stora problem för vår livsmedelsförsörjning.

Att stoppa insektsminskningen är brådskande. De pollinerar inte bara grödor och otaliga vilda växter, de utgör också grunden för många näringskedjor. Utan insekterna skulle många jordbruksformer upphöra och hela ekosystem skulle kollapsa.

Om vi ​​förlorar dessa insekter är du också borta, då är det över sade Seymoure som är en av forskarna bakom studien. ”

Översatt och kommer ifrån: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/light-pollution-contributes-insect-apocalypse-180973642/

undefined

Sen i vanlig stil så finns det mer att ”Götta” ned sig i som man säger i Värmland – Nämligen att avskogningen i Amazonas satte nya rekord för en genomsnittlig Januari-månad vilket är mycket oroande då vi har den där triviala saken med tröskeleffekten som vi tog upp i ett tidigare inlägg, och att skog behövs mer än någonsin nu.

”Avskogning i Amazonas regnskog i Brasilien mer än fördubblades i januari jämfört med föregående år, enligt officiella data som publicerades på fredagen.

Mer än 280 kvadratkilometer avskogades, vilket är en ökning med 108 procent. Det var det största området som rensats under en januari månad sedan 2015, då sådana uppgifter började samlas in, enligt Brasiliens National Institute for Space Research (INPE).

Uppgifterna samlades in av INPE: s satellitbaserade DETER-system, som övervakar avskogning i realtid.

Som jämförelse rensades 136 kvadratkilometer i januari 2019, 183 kvadratkilometer 2018 och 58 kvadratkilometer 2017.”

Översatt av mig och länk: https://phys.org/news/2020-02-amazon-deforestation-january.html

Vad säger man vid det här läget? Vad gör man? Ingenting annat än att det är endast en tidsfråga innan fundamenten för civilisationen börjar skaka i grundvalarna och folk och fä får klara sig bäst de kan, för i den här takten som vi pressar oss emot ättestupan så kommer det inte dröja länge innan folk börjar inse allvaret och gripas utav ren och skär panik.

För mer lästips:

https://www.ecowatch.com/gas-power-plant-uk-lawsuit-2644977435.html

https://www.ft.com/content/993e818-2024-11ea-b8a1-584213ee7b2b

https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/22/light-pollution-insect-apocalypse

Symbolisk miss eller järtecken?

Tror man på tecken i skyn så är det dags att gräva ned sig, eller börja förbereda sig för flytten till den där bunkern som har allt man behöver för att klara sig oberoende utav en civilisation, eller om man för den delen inte tror på att ödet är förutbestämt så är det nog ändå en bra idé att börja planera för hur man ska hantera ett liv under tiden vår civilisation är på fallrepet och livet efteråt. Förutom allt annat som den här bloggen har tagit upp och gått igenom så har vi följande:

”Nästan alla länder kommer att missa en symbolisk tidsfrist som passeras 9 februari för att stärka planerna, för att bekämpa klimatförändringar enligt Parisavtalet, även fast FN säger att åtgärder 2020 är avgörande för att förhindra den globala uppvärmningen.

Endast tre nationer har lagt fram uppgraderade klimatplaner nio månader före novembermötet i Glasgow, vilket ökade osäkerheterna efter att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson förra veckan avskedade Claire O’Neill, som skulle vara ordförande vid samtalen. Han har ännu inte namngivit en ersättare.

FN har tydliggjort att toppmötet 2020 är, (känt som Cop26), som ett första test av en nyckelprincip i Parisavtalet 2015 att alla länder ska öka upp sina ambitioner vart femte år för att göra mer för att minska utsläppen av växthusgaser.

Ett liten uppmärksammad paragraf som är punkt 25 i FN: s beslut 2015 om genomförande av Parisavtalet säger att sådana klimathandlingsplaner, så kallade nationellt bestämda bidrag (NDC), är avsedda att överlämnas till FN minst 9 till 12 månader före COP.

Söndag 9 februari är det nio månader innan Cop26 startar, som kommer att hållas i Glasgow 9 till 19 november. NDC: er är avgörande för att fastställa nationell politik för de kommande 5-10 åren.”

Kommer ifrån https://www.climatechangenews.com/2020/02/07/world-misses-symbolic-february-deadline-ratchet-climate-action-cop26/ och är översatt utav mig.

Sedan har vi även det här:

”Det är oväntat varmt och i Europa är vintersportentusiaster och renskötare bland andra de människor som saknar snön och isen, medan längre norr ser djur som isbjörnar, sälar och valrossar deras livsmiljöer smälta bort.

Förra månaden var den globala temperaturen varmare än någon föregående januari, enligt EU: s Copernicus klimatförändringstjänst.

Temperaturerna i Europa var 0,2 ° C högre än den föregående varmaste januari för kontinenten – registrerad 2007, och den har varit 3,1C varmare än den genomsnittliga januari-månaden under perioden 1981-2010.

Men i vissa områden var skillnaden mer extrem än så. Medeltemperaturerna var särskilt höga över en remsa i nordöstra Europa, från Norge, över Sverige och Finland till Ryssland, där vissa områden upplevde temperaturer mer än 6 ° C över genomsnittet 1981–2010 för en januari-månad.

Norge registrerade sin varmaste januari dag sedan mätningarna började, med en avläsning på 19°C – mer än 25° C över det månatliga genomsnittet – mätt i byn Sunndalsøra, som ligger cirka 328 kilometer norr om Oslo.”

undefined

Översatt och korrigerad av mig ifrån https://www.independent.co.uk/environment/january-temperature-record-warmest-ever-winter-europe-norway-latest-a9320956.html men finns även mer här: https://phys.org/news/2020-02-january-warmest-eu-climate.html

Med det här i bakhuvudet är det ganska svårt att ta en krönikör som den här https://www.gp.se/ledare/dags-f%C3%B6r-mer-realism-i-klimatfr%C3%A5gan-1.23553979 på allvar:

”Cirka 85 procent av koldioxiden har släppts ut efter 1940-talet och andra världskriget utan att man ser någon särskilt kraftigare temperaturhöjning än tidigare. Höjningen fortsätter sakta men säkert med i snitt cirka en tiondels grad per decennium. Havsnivån tycks inte höjas mer än tidigare, några millimeter per år.

Men alla larmrapporter? De kommer i huvudsak från FN:s klimatorgan IPCC som sammanställer forskningsresultat från hundratals forskare från hela världen för beslutsfattare och media. Flera exempel tyder på att IPCC tidvis överdriver hoten i sina sammanfattningar – sammanfattningar som görs av andra personer än de som gjort själva forskningsrapporterna”

Så ser dem ut, de som finns i alla positioner och inom alla områden i vår värld, de som säkerställer att affärerna rullar på som vanligt utan en tanke på det som kommer efteråt, och inte alltför sällan är det folk i åldrar som inte kommer lida utav det.

undefined

För att återkoppla till gårdagens inlägg angående det mycket aktuella hotet angående ekonomisk ojämlikhet, tillväxt-hets och hyckleri, eller hopium angående grön omställning:

”Om tillväxt skulle överges som ett mål för politiken, skulle demokrati också behöva överges, skrev Wilfred Beckerman, en Oxford-ekonom, i ”In Defense of Economic Growth”, som dök upp 1974. Kostnaderna för avsiktlig icke -tillväxt, vad gäller den politiska och sociala omvandlingen som skulle krävas i samhället, är astronomisk.

Beckerman svarade på publiceringen av The Limits to Growth, en mycket läst rapport av ett internationellt team av miljöforskare och andra experter som varnade för att den obegränsade BNP tillväxten skulle leda till katastrof, eftersom naturresurser som fossila bränslen och industrimetaller skulle ta slut. Beckerman sade att författarna till The Limits to Growth kraftigt underskattade teknikens och marknadssystemets kapacitet att producera en renare och mindre resurskrävande typ av ekonomisk tillväxt – samma argument som förespråkare för grön tillväxt gör idag.

Oavsett om du delar denna optimism om teknik eller inte, är det tydligt att alla omfattande utvecklingsstrategier skulle behöva hantera distributionskonflikter i den utvecklade världen och fattigdom i utvecklingsländerna. Så länge G.D.P. stiger stadigt, kan alla grupper i samhället i teorin se deras levnadsstandard stiga samtidigt. Beckerman hävdade att detta var nyckeln till att undvika en sådan konflikt. Men om tillväxten övergavs, skulle det ställa vinnare mot förlorare. Det faktum att långsammare tillväxt i många västerländska länder under de senaste decennierna har åtföljts av stigande politisk polarisering tyder på att Beckerman kan ha varit något på spåret.

Om stora industrialiserade ekonomier skulle minska sin konsumtion och omorganisera längs mer gemensamma linjer, vem skulle köpa alla komponenter och prylar och kläder som utvecklingsländer som Bangladesh, Indonesien och Vietnam producerar? Vad skulle hända med ekonomierna i afrikanska länder som Etiopien, Ghana och Rwanda, som har sett snabb G.D.P. tillväxt de senaste åren, eftersom de också har börjat gå med i världsekonomin? De som är emot tillväxt har ännu inte gett ett övertygande svar på dessa frågor.”

Översatt och korrigerad från https://www.newyorker.com/magazine/2020/02/10/can-we-have-prosperity-without-growth

Så slutsatsen som inte är ett långskott är att vi har ett totalt ogenomträngligt moment 22 om slutmålet är att upprätthålla civilisationen av idag och att bibehålla rovdriften på ekosystemen och planeten som de facto har lett oss dit vi är med allt vad det innebär.

Ursäkta på förhand om mina tankar är upprörande; Kanske är själva klimatkrisen och dess följder en flaskhals dit varje energikrävande,konsumtionsdriven superorganism tar sig för att i slutet förgöra sig självt? Kanske ska vi vara tacksamma och anamma civilisationens kollaps som en skänk ifrån ovan för att det renar planeten ifrån cancersvulsten som den just nu har? Vi har haft järtecknen klart synliga en längre stund nu, och vi får kanske det vi förtjänar eftersom vi inte gjorde det som krävdes i tid?

Ny dag nya (miss)Tag

Det finns även mer världsliga saker som är emot oss och kommer ställa till det för oss, och jag är verkligen inte en expert på ämnet men tycker ändå det är värt att snudda vid det, och det är utan trumvirvel att den som står i skuld är icke fri.

Konstigt nog så är världens skuldberg större än någonsin, alltså s t ö r r e än någonsin och det finns inget vi kan göra ifall börserna kraschar och vi hamnar i en finanskris för alla verktyg som finansinstutionerna har haft, har de förbrukat. Det är kort och gott bara att hoppas, att världens styrande klarar av att skjuta problemet framför sig till den grad att vi slipper uppleva det, och att nästa generation får ta smällen. Så kan man tro att de tänker, för det som borde ha gjorts vid förra finanskraschen, borde att ha låtit systemet få göra vad det är skapat för att göra, nämligen att ha offer,asätare och vinnare, men istället valde man att ”fuska” och rädda offren på vanliga arbetares bekostnad.

Så här lyder ett nyhet från i januari i år: ”Historien om tidigare vågor av skuldansamling visar att dessa vågor tenderar att ha olyckliga avslut, sade Ayhan Kose, chef för Världsbankens Prospektgrupp, i rapporten.” https://www.cnbc.com/2020/01/09/economy-world-bank-warns-of-global-debt-crisis-as-borrowing-increases.html

Både IMF och WTO har varnat för samma sak som det gick att läsa om i en artikel från The Guardian i höstas:

”Varningstecknen är tydliga. Den totala låneskulden stiger på alla kontinenter och särskilt inom näringslivet, som har spenderat det senaste decenniet på att pumpa upp sina lån till aldrig tidigare okända nivåer.

I oktober sade Internationella valutafonden att nästan 40% av företagens skuld i åtta ledande länder – USA, Kina, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien – skulle bli så dyra under en lågkonjunktur att det skulle vara omöjligt att hantera. Med andra ord skulle tiotusentals företag, som sysselsätter miljontals människor, ha spelat med så höga låntagningsnivåer och förlorat och gjort sig konkursmässiga.

Det är än värre att IMF sade att riskerna var ”förhöjda” i åtta av tio länder som kunde ståta med systemviktiga finansiella sektorer och tillade att denna situation var en upprepning av åren fram till den senaste finanskrisen.

Kort därefter stämde WBO in i kören och varnade för att utvecklingsländerna hade pumpat upp sina skulder till rekordnivåer.

Till skillnad från de rikare nationerna som redan nämnts, påverkades de 100 utvecklingsländerna i hela Afrika, Asien och Sydamerika som omfattas av rapporten av stigande privata skulder i kombination med högre statslån. Och denna extra statliga upplåning är inte bara större, den har också förändrats i karaktär. För det första har det gått från att till stor del riktas till investeringsutgifter till senare, helt enkelt för att hantera kostnaderna för hälsa, utbildning och välfärd. För det andra lånas det oftare från internationella investerare som är hungriga på att låna utvecklingsländer pengar till relativt sett skyhöga räntor.”

Texten ovan kommer ifrån https://www.theguardian.com/business/2020/jan/04/debt-will-kill-global-economy-pensions-ageing-population och är översatt utav mig.

Så här sade Kristalina Georgieva som är chef för IMF och tidigare chef för WBO:

”Men verkligheten är att den ekonomiska ojämlikheten inom samma period, inom många länder, har ökat. I Storbritannien, till exempel, kontrollerar de tio rikaste procenten nu nästan lika mycket rikedom som de nedre 50 procenten. [2] Denna situation återspeglas över stora delar av OECD-länderna där inkomst- och rikedomens ojämlikhet har nått eller är nära rekordhöga.

På vissa sätt påminner denna oroande trend den tidiga delen av 1900-talet – när teknikens och integrationens tvillingkrafter ledde till de förgyllda åren, glada 20-talet, och i slutändan ekonomisk katastrof.

En fråga som vi inte mötte på 1920-talet men som vi står inför i dag är klimatförändringar. Det är ofta de fattiga och mest sårbara befolkningarna som får bära bördan för denna utsträckta existentiella utmaning. Världsbanken uppskattar att om vi inte ändrar den nuvarande vägen emot en klimatkris kan ytterligare 100 miljoner människor lever i extrem fattigdom 2030.

Så vi måste lära oss historiens lektioner och samtidigt anpassa dem till våra tider. Vi vet att överdriven ekonomisk ojämlikhet hindrar tillväxt och urholkar ett lands grunder. Det eroderar förtroendet inom samhället och institutionerna. Det kan driva populism och leda till politisk omvälvning.”

Översatt utav mig och kommer ifrån: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/17/sp01172019-the-financial-sector-in-the-2020s#_edn4

För den vetgirige och som vill ha lite multimedia runt det här kan jag rekommendera följande:

https://sverigesradio.se/avsnitt/1380169

https://sverigesradio.se/avsnitt/1199141

https://www.imdb.com/title/tt2215151/

https://www.imdb.com/title/tt6185286/?ref_=nm_knf_t2

För övrigt så bjöd dagen oss på följande positiva (jag gillar galghumor) klimatrelaterade nyheter:

https://www.livescience.com/ocean-currents-speeding-up.html

https://www.nbcnews.com/science/science-news/base-antarctica-recorded-temperature-64-9-degrees-if-confirmed-it-n1132541

Och den här mina vänner och fiender, det här får en att vilja säga upp sig och börja preppa på allvar:

”Det är en oavsiktlig följd av kärnkatastrofen i Fukushima för nästan ett decennium sedan, som tvingade Japan till att stänga sitt kärnkraftsprogram. Japan planerar nu att bygga så många som 22 nya kolförbränningskraftverk – en av de smutsigaste källorna till el – på 17 olika platser under de kommande fem åren, just i en tid då världen behöver skära ned drastiskt på koldioxidutsläpp för att bekämpa globala uppvärmningen. Tillsammans kommer de 22 kraftverken släppa ut nästan lika mycket koldioxid årligen som alla personbilar som säljs varje år i USA.”

Översatt av mig och kommer ifrån https://www.nytimes.com/2020/02/03/climate/japan-coal-fukushima.html

Men även Aftonbladet skrev om det: https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/8moyJG/japan-bygger-22-nya-kolkraftverk

Så med en ekonomisk ojämlikhet över oss, en klimatkris som kan skapa stor ekonomisk oreda, och ett skuldberg som bara växer och växer okontrollerat, och alla klimathycklare som inte gör ens hälften av det som behövs så ser det inte ljust ut, iallafall för den delen av jordens befolkning som inte har en egen bunker fylld med allt livsnödvändigt och som inte står ut med en trasig planet fylld av lidande.

Övriga länkar inom samma sak ämne ifall man vill läsa mer:

https://www.nytimes.com/2020/01/31/business/economy/european-union-eurozone-economy.html?ref=oembed

https://www.theguardian.com/business/2019/oct/20/world-sleepwalking-to-another-financial-crisis-says-mervyn-king

https://blogs.imf.org/2019/12/17/new-data-on-world-debt-a-dive-into-country-numbers/

https://www.reuters.com/article/us-imf-worldbank-gfsr/imf-heightens-warnings-on-corporate-debt-following-central-bank-cuts-idUSKBN1WV1N5

https://www.theguardian.com/business/2020/jan/08/world-bank-global-debt-crisis-borrowing-build-up

https://www.theguardian.com/business/2020/feb/02/eu-states-in-poor-health-to-withstand-global-crisis

Cap and trade eller handel med utsläppsrätter

Vi var ju inne och snuddade på ämnet igår fast då handlade det mer om att man i teorin kompenserar för sina utsläpp genom plantering utav träd som då växer och genom fotosyntesen suger in koldioxid. Men för att inte fastna här och upprepa det jag skrev igår så fungerar inte det i praktiken lika bra, och det verkar inte ”Cap and trade” systemet heller gör när man sätter sig in i det:

”Kaliforniens ”cap-and-trade”-program var ett av de första i världen och det är bland de största. Det har utgått från idén att istället för att använda förordningar och lagar för att tvinga företag att begränsa sina utsläpp, kan förorenare få betala för varje ton koldioxid som de släpper ut, vilket ger dem ett incitament att minska utsläppen på egen hand.

Detta marknadsbaserade tillvägagångssätt har fått en sådan attraktionskraft att klimatavtalet i Paris betonar det, som det främsta sättet länderna kan uppfylla sina mål för att sänka utsläppen över hela världen. Mer än 50 program har utvecklats över hela världen, många inspirerade av Kalifornien.

ProPublica analyserade delstatsdata på ett sätt som delstaten inte ofta rapporterar till allmänheten och isolerade hur utsläpp har vuxit inom olje- och gasindustrin. Analysen visar att koldioxidutsläppen från Kaliforniens olje- och gasindustri faktiskt steg med 3,5% sedan handeln med utsläppsrätter började. Raffinaderier, inklusive en som ägs av Marathon Petroleum och två som ägs av Chevron, är genomgående statens största förorenare. Utsläppen från fordon som bränner bränslen som bearbetas i raffinaderier ökar också.

Kritiker tillskriver delvis dessa ökningar till en mängd medgivanden som staten har gjort till olje- och gasindustrin för att hålla programmet igång. De säger att dessa kompromisser har blockerat steg som skulle ha krävt verkliga utsläppsminskningar och hotar statens förmåga att uppfylla sitt ambitiösa mål att sänka sina utsläpp 40% fram till 2030.

2016 träffade delstaten sitt klimatmål fyra år tidigare än beräknat. Men en regeringsrapport drog slutsatsen att ”taket sannolikt inte har någon större, om någon, effekt på de totala utsläppen”, och att minskningar fram till den punkten kan tillskrivas lågkonjunkturen 2008, som bromsade tillverkning, konsumtion och resor samt införda klimatregler för förnybar energi och fordonsstandarder.

Det som blev mest tydligt med ”cap-and-trade”-programmet efter att det träffade första riktmärket var hur det kan maskera/dölja ökningar. Enligt en studie från Kaliforniens forskare kom nästan alla CO₂-besparingar från elsektorn, vilket minskade användningen av importerad kraft från statliga kolkraftsanläggningar. Det var lågt hängande frukt, billiga besparingar som kommer vara svåra att upprepa. Minskningen räckte för att kompensera för utsläppsökningar även inom den sektorn fast föroreningar från kraftproduktion i staten ökade.

Faktum är att de flesta anläggningar – 52% – ökade de genomsnittliga utsläppen inom Kalifornien under de första tre åren av handeln med utsläppsrätter. Dessa inkluderar cement och kraftverk samt producenter och leverantörer av olja och gas.

Handeln med utsläppsrätter erbjuder ett annat sätt för förorenare att undvika att minska utsläppen i sina anläggningar: Många liknande program tillåter företag att klimatkompensera en del av deras koldioxidutsläpp genom att köpa vad som kallas förskjutningar vilket innebär; betala för att skydda träd eller att genom andra sätt rena/minska kolutsläpp i en annan stad, delstat eller Land.

Texten ovan kommer ifrån https://www.propublica.org/article/cap-and-trade-is-supposed-to-solve-climate-change-but-oil-and-gas-company-emissions-are-up och är översatt av mig och google translate.

undefined

Vi har ett liknande system i Europa som förkortat går under namnet ”EU ETS” och det täcker ca 40% av utsläppen och enligt den senaste rapporten så har det gjort att ca 4% mindre har släppts ut, så det har inte direkt varit någon succé även om det naturligtvis har ett bra syfte. Källa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0557R(01)&from=EN

Tittar vi på en rapport ifrån EU:s miljömyndighet så finner man:

”Enligt åtgärder som för närvarande genomförs planerar medlemsstaterna, Island och Norge att ETS-utsläpp kommer fortsätta att minska, om än långsammare än den historiska trenden i nedgång. Den projekterade minskningen på totala 36 procent till
2030, jämfört med nivåerna 2005, är inte ännu i linje med målet om minskning av 43%. Tio länder projekterar ökade ETS-utsläpp fram till 2030.”

Källa och länk: https://www.eea.europa.eu/publications/the-eu-emissions-trading-system

Sen har forskare släppt en publikation där de funnit följande:

”En aspekt av klimatförändringarna är ett ökande antal dagar med extrem värme. Soroye och de andra forskarna analyserade ett stor mängd data av förekomsten av humlor i Nordamerika och Europa och fann att en ökande frekvens av ovanligt varma dagar ökar den lokala utrotningsgraden, minskar koloniseringen och platsupptagningen och minskar artrikedomen inom en region, oberoende av om man ändrar sättet man använder marken på eller hur väl landområdet mår. När medeltemperaturerna fortsätter att stiga kan humlor möta en ohållbar ökning i frekvens av extrema temperaturer.”

undefinedundefined undefined

”Humlor är de bästa pollinatörerna vi har i vilda landskap och de mest effektiva pollinatörerna för grödor som exempelvis tomat, squash och bär”, konstaterade Peter Soroye. Våra resultat visar att vi står inför en framtid med många mindre humlor och mycket mindre mångfald, både utomhus och på våra tallrikar.”

Forskarna upptäckte att humlarna försvinner i en takt i överensstämmelse med en massutrotning. Om nedgångarna fortsätter i denna takt kan många av dessa arter försvinna för alltid inom några decennier,” varnade Peter Soroye.”

Texten ovanför kommer ifrån: https://phys.org/news/2020-02-bumble-bees-extinct-climate-chaos.html och är översatt utav mig.

En annan ”spännande nyhet” är att man upptäckt en ny faktor som kan försämra utgångsläget eftersom den inte varit med som en faktor i klimatmodellerna forskarna använder sig utav nämligen att abrupt upptining kommer troligen att uppstå i <20% av permafrostzonen men kan påverka hälften av den lagrade koldioxiden i permafrosten genom kollapsande mark, snabb erosion och skred: https://www.nature.com/articles/s41561-019-0526-0

Jag har sagt det förut och kommer fortsätta upprepa det, att så länge ingen med makt och beslutanderätt verkligen tar i det mycket mycket akuta problemet med klimatkrisen och börjar ställa om ifrån ett samhälle baserat på billig energi för att driva konsumtion och tillväxt på bekostnad av ekosystem och ekosystemtjänster till ett samhälle baserat på att leva i harmoni med naturen och verkligen acceptera jordens gränser så är vi dömda och körda. Och tron på att tekniken och eller system där nedsmutsare/utsläppare kan fortsätta som vanligt kommer att rädda oss ifrån en allvarlig kollaps och massivt lidande som följd utav klimatkrisen och söndrandet utav naturen, är att inte se verkligheten, utan att överlämna våra efterträdares framtid till falskt hopp.

Mer länkar för den vetgirige:

https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/03/Managing-Uncertainty-in-Carbon-Offsets-SLS-Working-Paper.pdf

https://www.technologyreview.com/s/614216/whoops-californias-carbon-offsets-program-could-extend-the-life-of-coal-mines/

https://time.com/5748374/carbon-markets-paris-agreement/

https://www.dw.com/en/can-carbon-trading-cut-eu-emissions-to-net-zero/a-51504716

https://insideclimatenews.org/news/05022020/bumblebee-climate-change-heat-decline-migration

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-02/uoca-apt020320.php

Klimathyckleri 2 och Greenwashing

Ännu en dag i ett Sverige utan riktig vinter, och snart har vi ”tappat” en hel årstid, och det borde göra så att folk och beslutsfattare börja ana oråd över framtid och nutid, men en kollaps börjar som allt annat, med små små krusningar på vattnet, och sen innan man vet vad så har det blivit full storm. För berättade du för en romare om att deras svulstiga byggnader och akvedukter skulle bli antika monument över en svunnen tid, under deras civilisations storhetstid skulle de minst ha kallat dig för galen. Så förvänta er inte att se de första tecknen klart och tydligt, utan det kommer bli små, små krusningar till en början.

Nog om domedagen för civilisationen och den dominerande kulturen av idag och vidare till det ämnet skvallrar om; Kanada är ett av länderna som har ratificerat Paris avtalet och med sin Premiärminister Trudeau har varit med och lovat att bidra till klimatfonden som är FN:s fond för länder som behöver ekonomiskt stöd för att ställa om och ta steg emot en grönare ekonomi och liknande: https://www.greenclimate.fund/news/canada-announces-contribution-green-climate-fund

Det låter finemang, men nu under de närmsta dagarna förväntas ett beslut komma ifrån Kanadas regering angående följande:

”Det verkar troligt att landets ledare under de närmaste veckorna kommer att godkänna en enorm ny tjärsandgruva som kommer att pumpa in massiva mängder kol i atmosfären ända in på 2060-talet. De vet att klimatkrisen är verklig och farlig – och med goda skäl, eftersom landets arktiska territorier ger den en främre plats för den snabbaste uppvärmningen på jorden. – men de kan ändå inte ta sig till kunskapen. Nu ger det orsak till förtvivlan.

Teck-gruvan skulle vara den största tjärsandgruvan hittills 113 kvadratkilometer med petroleumbrytning, belägen bara 16 mil från gränsen till Wood Buffalo nationalpark. En federal panel godkände gruvan trots att de medgav att den sannolikt skulle vara skadlig för miljön och urbefolkningens kulturland. Dessa gigantiska tjärsandgruvor (lätt synliga på Google Earth) är redan bland de största ärr som människor någonsin har karvat in på planetens yta. Men kanadensiska myndigheter uttalade att gruvan ändå var i ”allmänintresse”.” Texten ovan kommer ifrån https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/05/when-it-comes-to-climate-hypocrisy-canadas-leaders-have-reached-a-new-low och är översatt av mig och min goda vän google översätt.

Något som är riktigt galghumoristiskt är att företaget bakom ”gruvan” säger att de vill vara koldioxidneutrala till 2050 https://business.financialpost.com/commodities/energy/teck-resources-awaiting-ottawas-decision-on-oilsands-mega-mine-wants-to-be-carbon-neutral-by-2050

undefined

För mer info till fler artiklar rörande ämnet tjärsandsolja, och hur Kanada säger en sak men gör en annan när det gäller klimatkrisen:

https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/alberta-premier-wants-ottawa-to-approve-teck-mine-for-benefit-of-first-nations

https://globalnews.ca/news/6474416/alberta-climate-plan-cabinet-decision-teck-frontier-oilsands-mine-wilkinson/

https://nationalpost.com/news/canada/everything-you-need-to-know-about-the-20b-frontier-oilsands-mine-as-liberal-decision-looms

https://www.nationalobserver.com/2019/04/25/analysis/canada-pace-meet-paris-climate-target-two-centuries-late

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49804234

Det här är dock inte de enda aktuella nyheterna runt greenwashing utan vi har även det skrattretande faktumet angående att flygbolag har gått ut med att de ska vara koldioxidneutrala till 2050:

”Neil Robinson, ordförande för Sustainable Aviation, sa: ”Klimatförändringar är en tydlig och pressande fråga för människor, företag och regeringar över hela världen. Vi vet att luftfartsutsläpp kommer att öka om avgörande åtgärder inte vidtas, och det är därför den brittiska luftfarten idag åtar sig att uppnå netto koldioxidutsläpp år 2050, genom en internationell strategi, som arbetar med regeringar runt om i världen och genom FN. ”

Greenpeace avfärdade emellertid flytten som ”greenwash”. John Sauven, dess verkställande direktör i Storbritannien, sade: ”Hela strategin är en fantasi flykt. Koldioxidutjämning är helt enkelt en ursäkt att fortsätta med affärer som vanligt och samtidigt flytta ansvaret för att minska utsläppen till någon annan, någon annanstans och någon annan tid. Det är greenwashing rent och enkelt och ministrar bör vara försiktiga med att ge det någon trovärdighet. ” Texten kommer ifrån https://www.theguardian.com/business/2020/feb/04/uk-air-industry-sets-zero-carbon-target-despite-70-more-flights och är översatt utav mig, vill ni ha mer galenskap ala kejsare Nero så får ni den här länken: https://eos.org/articles/first-u-s-airline-goes-carbon-neutral

Angående koldioxidkompensation så kom det här avslöjandet förra året:

”Aptiten är global. För flygindustrin och de industrialiserade länderna i klimatfördraget i Paris kan kompensationer vara ett billigt alternativ till att faktiskt minska användningen av fossilt bränsle.

Men den desperata hungern efter dessa kolkreditplaner verkar ha förblindat många av sina förespråkare för de ökande bevisen att de inte har – och inte kommer – att leverera den klimatfördel som de lovat.

Jag tittade på projekt som gick tillbaka i två decennier och som spänner över hela världen och samlade fynd från akademiska forskare i otillgängliga skogsbyar, studier publicerade i obskyra tidskrifter, utländska regeringsrapporter och tjocka tekniska dokument. Jag anlitade ett satellitbildsanalysföretag för att se hur mycket av skogen som återstod i ett bevarandeprojekt som började sälja krediter 2013. Fyra år senare stod bara skogen på hälften utav projektområdena.

I fall efter fall upptäckte jag att kolkrediter inte hade kompenserat mängden föroreningar de var tilltänkta för, eller att de hade medförde vinster som snabbt avtog, eller som inte kunde mätas exakt till att börja med. I slutändan fick förorenarna ett skuldfritt pass för att fortsätta släppa ut koldioxid, men skogsbevarandet som var tänkt att balansera boken antingen kom aldrig eller varade inte särskilt länge. koldioxidförskjutningar själva gör skada, sa Larry Lohmann, som har tillbringat 20 år på att studera kolkrediter. Medan vi sitter här och räknar koldioxidutsläpp och flyttar det, fortsätter mer koldioxid att samlas i atmosfären.”

Texten ovan kommer ifrån https://features.propublica.org/brazil-carbon-offsets/inconvenient-truth-carbon-credits-dont-work-deforestation-redd-acre-cambodia/ och är översatt utav mig och nu börjar det bli tjatigt, men min gode vän google translate.

undefined

Förövrigt kan jag rekommendera er som vill bli ännu mer övertygade om vart vi är på väg (tack vare att vi hela tiden försöker upprätthålla tillväxten till varje pris istället för att faktiskt börja plocka ned konsumtionskulturen och energiberoendet) att läsa igenom länken ovan.

Så, inget är som det borde, och alla floskler som vi blir matade med kontinuerligt för att vi ska tro att något bra och resolut görs åt klimatkrisen så att vi kan fortsätta vara dumma får som konsumerar på naturens bekostnad, är ingenting annat än floskler och bröd och skådespel för folket som romarna sade.

Jag vill inte vara den som ropar varg, men framtiden ser inte ljus ut för under tiden klimatet skenar iväg så försöker de med makt att fortsätta med affärer som vanligt.

Havets invånare

Man kan rent generellt sett säga att statusen för fisken och övriga marina djur inte är lysande, och beroende på källa så är en till två tredjedelar utav världens fiskebestånd fiskade till sin maxnivå eller till och med över den gränsen vilket gör att vi plockar ut mer än vad ekosystemen klarar av att förnya i den takt som krävs.

”En tredjedel av kommersiella fiskbestånd skördas på biologiskt ohållbara nivåer och 90 procent är överutnyttjade till fullo, enligt FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation. Populationen utav Blåfenad tonfisk, som exempel, har i Stillahavsområdet minskat med 97 procent från historiska nivåer på grund av skenande överfiske av ett av havets mest ekologiskt och ekonomiskt värdefulla topprovdjur. Under de senaste decennierna har länder vars egna fiskbestånd kollapsat skickat industritrålare för att fiska på internationella havsområden och i andra lands territoriella vatten.”

Texten ovan kommer ifrån https://www.nationalgeographic.com/science/2019/10/sea-running-out-of-fish-despite-nations-pledges-to-stop/ och är översatt av mig med assistans utav google översätt.

Ett exempel utav det sistnämnda när båtar går till andra länder territorier:

”Luis Domingo, en fiskare i Beira, Moçambique, följer den handel som har underhållit hans familj i generationer. Men nu, sa han, ”jag kan gå ut på havet och vara borta hela dagen och komma tillbaka i land med en mycket liten fångst eller ingenting alls.”

Jag vet inte vad som händer, men vi har slut på fisk. Utfiskade fiskbestånd har fått några av hans medfiskare att lämna småbyarna som prickar kusten vid Indiska oceanen, säger Domingo. De har bosatt sig i landet för att prova småskaligt jordbruk. Men vi upplever ofta torka i landet och jordbruk är också svårt. Under många år var våra liv inriktade på fiske men vi har nu slut på alternativ. Vissa fiskare anklagade kinesiska fartyg för minskande fiskbestånd.

Texten ovan kommer ifrån: https://www.theepochtimes.com/mozambiques-fishermen-point-to-china-as-fish-stocks-dwindle_3140819.html och är översatt av mig.

När det gäller Europa och dess vatten ser det inte ljust ut heller:

”De flesta av de utvärderade bestånden i Medelhavet (93,9%)
och Svarta havet (85,7%) var föremål för överfiske 2016. Ett liknande
mönster observeras av Froese i hans rapport från 2018 när man tittade på över 397 fiskebestånd som finns i Svarta havet, Medelhavet, Östersjön och Nordöstra Atlanten
Ocean under perioden 2013-2015. Överflödet av känsliga arter (hajar, strålar och rockor) minskade med 69% i tungt trålade områden enligt en rapport från Dureuil
2018. Bifångst av marina däggdjur,sjöfåglar och icke-kommersiell fisk är fortfarande
ett stort hot 2020.”

Texten ovanför kommer ifrån https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020/chapter-06_soer2020-marine-environment/view och är översatt av mig.

När det gäller våran torsk så är läget såhär:

”Torsken är inte bara en viktig intäktskälla, den har också en central roll i ekosystemet. I Östersjöns fria vattenmassa är torsk den enda rovfisken. Försvinner den kan hela näringsväven förändras.

Forskare har under en längre tid varnat för att torsken är illa ute. För torsken som lever i östra Östersjön är läget kritiskt. Bestånden minskar och torskarna mår allt sämre. De är småväxta, magra och i dålig kondition. De har också börjat reproducera sig vid en mycket mindre storlek. Fisketrycket har varit för högt samtidigt som torsken också påverkas negativt av en allt sämre syresituation, brist på mat, ett ökat antal sälar och parasitangrepp.

Sommaren 2019 nödstoppade EU fisket på Östersjöns östra torskbestånd, och det förbudet fortsätter att gälla under 2020. Man tillåter dock en så kallad bifångstkvot på 2000 ton, alltså på torsk som ofrivilligt tas upp vid andra fisken. Fångstnivån på det västra torskbeståndet sänks med 60 procent jämfört med 2019.

Även i Västerhavet är läget för torsken dåligt. Internationella havsforskningsrådet, ICES, vill att fisket efter torsk i Kattegatt stoppas helt 2020 och att man minskar fisket efter torsk i Nordsjön-Skagerrak med 63 procent jämfört med 2019. EU:s fiskeministrar gick inte fullt lika långt. I Kattegatt sänktes kvoten med 77 procent samtidigt som man införde krav på ökad selektivitet. För torsk i Skagerrak och Nordsjön sänktes kvoten med 50 procent.”

Texten är inte översatt och kommer ifrån: https://www.havet.nu/?d=33

Sen har vi som ovan nämnt angående tonfisken, den här mindre glada nyhetsartikeln som kom i höstas:

”Forskare har varnat för att befintliga nivåer av tonfiskfiske inte är hållbara efter att forskarna fann att de globala fångsterna har ökat mer än 1 000% under de senaste 60 åren. Fisket utav tonfisk har expanderat till varje region som vi möjligen kan utnyttja. Det finns inga nya fiskeområden att utforska och vi fångar fisk i den högsta hastighet vi kan, sa Angie Coulter forskare på University of British Columbia.

Nedgången av tonfiskpopulationer kan hota matförsörjningen och jobb runt om i världen, liksom potentiellt destabilisering av undervattensnäringskedjan, sade Coulter. Tonfisk är både rovdjur och bytesdjur. De äter mindre fiskar och ryggradslösa djur och är en matkälla för större marina liv, som hajar och valar.

Om vi ​​förlorar tonfisk på grund av överutnyttjande bryter vi de länkarna i näringskedjan och stör ekosystemets funktion. Det betyder att överlevnaden för andra arter i ekosystemet också hotas, sade hon.

Studien uppskattade att mellan 1950 och 2016 kasserades 5,7 miljoner ton bifångst från olika hajarter bara i Stilla havet.

Tonfisket har påverkat enormt hajbeståndet: 23% av ”andra” fiskar som fångades oavsiktligt under tonfiskfisken var blåhajar.

Texten ovan är översatt utav mig via google translate och kommer ifrån: https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/03/booming-demand-for-tuna-driving-unsustainable-level-of-fishing-report och länken till studien kommer här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783619302346

undefined

Klimateffekten då kanske ni undrar? Jodå, här kommer den infon, när saker och ting redan såg motsatsen till ljust ut:

”Kopplingen mellan fiskeri-näringen och dess ekosystem är djupare och mer betydelsefulla än de som finns i det gemensamma jordbruket.

Den stigande havstemperaturen och den ökade surheten gör det svårare för marina organismer som räkor, ostron eller koraller att bilda sina skal – en process som kallas förkalkning. Många viktiga djur, såsom djurplankton, som utgör basen i den marina livsmedelskedjan, har också kalciumskal. Hela marina livsmedelsbanan förändras och kan leda till ”sprickor i livsmedelskedjan”. Som ett resultat förändras distributionen, produktiviteten och artsammansättningen för den globala fiskproduktionen, vilket skapar komplexa och inbördes relaterade effekter på hav, flodmynningar och havsgräsbäddar som tillhandahåller livsmiljöer och plantskolor för fisk.

Förutom förändringen i distribution av fiskarter, invasiva arter och utrotning, sker även en minskning av fiskens kroppsstorlek och lägre tillförsel av ökande antal av fiskbestånd (mängd unga fiskar som produceras varje år) är förändringar som ses när havstemperaturen ökar. Det är alltså tydligt att det finns potential för betydande förändringar i arters överflöd och sammansättning som kan påverka hela ekosystemet och det fiske som förlitar sig på det.”

Texten ovan kommer ifrån https://climefish.eu/climate-change-and-impacts-on-fisheries/ och är översatt utav mig och min kära vän google translate.

Så vi har alltså en situation där fiskebestånden går ned, men det ska även framhävas att på vissa ställen går de upp, men det är marginellt i jämförelse med hur mycket som går ned, och den nedåtgående trenden ser inte ut att ha ett stopp i sikte, och tar man med klimatförändringarna i ekvationen tillsammans med vattenstressen som direkt och indirekt påverkar jordbruket och matförsörjningen så kommer viljan och incitamenten och möjligheterna för den delen utav befolkningen som är beroende utav fiskprotein att börja tänka hållbarhet att vara lika med noll. Detta vill jag säga är ännu en av alla sammanvävda ohållbara situationer som vi står inför, och som det inte finns någon enhällig vilja ifrån de med makt att göra något åt, för exempelvis EU, har gått emot forskarna och beviljat fiske i områden som redan nu 1 januari 2020 hade nått sin hållbarhetsgräns. Detta är bara en utav trenderna som pekar åt samma håll, att vi är dömda att drabbas av civilisationens kollaps, och kanske är det något vi ska önska för att naturen ska ha en chans att försörja de som får vara kvar efteråt i efterdyningarna?

Länkar till mer info angående statusen för havens invånare:

https://www.npr.org/sections/thesalt/2019/10/04/766786639/were-pulling-tuna-out-of-the-ocean-at-unprecedented-and-unsustainable-rates?t=1580845545905

https://eu.oceana.org/en/press-center/press-releases/council-eu-endorses-overfishing-2020

https://climefish.eu/publications/

http://www.fao.org/newsroom/common/ecg/1000505/en/stocks.pdf

https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020/chapter-06_soer2020-marine-environment/view

https://wwf.panda.org/knowledge_hub/endangered_species/cetaceans/threats/fishstocks/

https://www.worldwildlife.org/threats/overfishing

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/fish_17jan20_e.htm

https://climefish.eu/?publication=changing-fish-distributions-challenge-the-effective-management-of-european-fisheries

Haven under 1,5° eller 2° grader Celsius uppvärming

Jag tänkte försöka redogöra för er vad som sker med våra hav vid respektive hållpunkt:

Haven och dess ekosystem:

”Haven blir surare på grund av högre koncentrationer av koldioxid vid 1,5 graders uppvärmning som kommer att bli ännu högre vid 2 graders uppvärmning, vilket negativt påverkar ett brett urval av arter, från alger till fisk. Havets syrehalter kommer också att minska, vilket leder till fler ”döda zoner”, områden där normalt havsvatten ersätts av vatten med låga syrenivåer som inte är tillräckliga för de flesta vattenlevande organismer. Vid 1,5 grader Celsius uppvärmning kommer de geografiska områdena för många marina arter att flyttas till högre breddgrader, nya ekosystem dyker upp och det kommer att bli mer skada på marina ekosystem, enligt IPCC. Denna utflyttning av arter kommer mestadels att ha negativa effekter för människor, men i vissa områden kommer vinster på kort sikt, som ökade fiskebestånd på norra halvklotens högre breddgrader. Dessa risker är högre vid 2 grader uppvärmning. Fiske och övrigt vattenbruk kommer att vara mindre produktivt.

Vissa ekosystem, som korallrev och kelpskogar, har mycket små möjligheter att röra sig och är därför mer hotade.

Havets uppvärmning, försurning och mer intensiva stormar kommer att orsaka blekning och en minskning utav korallrev med 70 till 90 procent vid 1,5 grader Celsius uppvärmning, och blir mer eller mindre utrotat vid 2 graders uppvärmning.

Deras förlust skulle minska den biologiska mångfalden kraftigt i dessa regioner och direkt påverka cirka en halv miljard människor över hela världen som är beroende av korallrev för mat, försörjning, kustskydd, turism och andra ekosystemtjänster. Havsnäringskedjor – sammankopplade system som pteropoder, musslor, krill och fenfisk som överför solenergi och näringsämnen från växtplankton till högre djurarter – kommer att se allt högre risker för påverkan vid respektive 1,5- och 2-grader Celsius uppvärmning där tvåskaliga skaldjur som musslor lider högsta risk.

I många marina och kustnära ekosystem kommer ökade risker för oåterkallelig förlust att ske vid 2 grader uppvärmning. Förlust av mangroveträd ökar vid båda temperaturtrösklarna, vilket minskar deras förmåga att tjäna som naturliga barriärer som ger kustskydd mot stormar, stigande hav och vågor.”

Texten ovan kommer ifrån https://climate.nasa.gov/news/2865/a-degree-of-concern-why-global-temperatures-matter/ och är översatt utav mig via google översätt.

Det är lite trivialt förklarat vad som sker med haven vid respektive tröskelpunkt utav uppvärmning och nu börjar det mer och mer cirkulera via policydokument och forskarrapporter att det realistiska målet förflyttas ifrån 1,5° till 2°, och jag kan inte tolka det som något annat än att 1,5 är mer eller mindre ouppnåeligt med dagens utsläppstakt, och om ni inte tror mig så kolla in nedanstående animering ifrån Carbon Brief:

De krisartade effekter såsom megabränder, starkare stormar,ökad vattenstress, krigshärdar,matbrist,torkor osv och skenande förluster utav biodiversitet vi sett med nuvarande ynkliga 1° grads uppvärming kommer bli ”den gamla goda ljuva tiden” i förhållande till vad 1,5° och 2°+ kommer orsaka för förödelse med civilisationen. Vill inte vara den som är den, men kollaps utav civilisationen av idag känns inte långt borta.

Imorgon tänkte jag att vi ska avhandla haven och dess ekosystem, och hur det står det till med fiskebestånden och gå in på djupet för att påvisa hur illa ställt det är, och hur sjukligt det är att vi behandlar den blå planetens ”blåhet” så som vi gjort och gör, och fortsätter att göra.